02 Αυγούστου, 2017

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 
Πρεσβεία θερμή, καί τείχος απροσμάχητον, 
ελέους πηγή, τού κόσμου καταφύγιον,
 εκτενώς βοώμέν σοι, Θεοτόκε Δέσποινα,
 πρόφθασον, καί εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς,
 η μόνη ταχέως προστατεύουσα.

Δημοσίευση σχολίου