22 Μαΐου, 2017

ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500 ΕΥΡΩ

 

Με κάτω από 500 ευρώ κύρια σύνταξη ζουν 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι αφού ο νόμος Κατρούγκαλου έφερε δραματικές μειώσεις στις συντάξεις σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» του υπουργείου Εργασίας.

Στα 722 ευρώ κινείται η μέση κύρια σύνταξη και στα 170 ευρώ η μέση επικουρική. Για παράδειγμα τον Ιούλιο του 2015 η μέση επικουρική σύνταξη ήταν στα 190 ευρώ και τον Δεκέμβριο του 2016 έπεσε στα 170 ευρώ. 

Επίσης, βάσει τον Δεκέμβριο του 2016 διακόπηκαν 9.328 συντάξεις συνολικού ποσού 4.048.236,37 ευρώ από τις οποίοι 2.288 ήταν επικουρικές. 

Επίσης, τον Ιανουάριο το ΕΚΑΣ μειώθηκε κατά 50%, στοιχείο το οποίο -όπως είναι φυσικό- δεν αναφέρεται στην έκθεση με τα στοιχεία Δεκεμβρίου.

Στην περικοπή συντάξεων που απεικονίζουν τα στοιχεία, θα έρθουν να προστεθούν και οι μειώσεις, οι οποίες προβλέπονται πρόσφατη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις. 

Σημειώνεται ότι μόνο από την εισφορά υγείας παρακρατούνται 131.451.000 ευρώ κάθε μήνα και από τις χαμηλές συντάξεις. Το 55% των συνταξιούχων, είναι ηλικίας από 71 έως και άνω, ενώ το 39% μεταξύ 51 έως 70 ετών.

Η έκθεση βασίζεται σε νέα μεθοδολογία κατ’ επιταγή των θεσμών, που ζήτησαν την δημοσιοποίηση των στοιχείων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Με αυτά τα δεδομένα, το υπουργείο Εργασίας με ανακοίνωση που εξέδωσε, γνωστοποίησε ότι δημοσίευση πραγματοποιείται μετά την αναγκαία αναμόρφωση της μεθοδολογίας των εκθέσεων για την ορθότερη αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνη των συντάξεων, βάσει των διεθνών προτύπων.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:
1.Στη βελτίωση της μεθοδολογίας, με τον εμπλουτισμό των στατιστικών μέτρων ελέγχου που χρησιμοποιούνται (χρήση και της διάμεσης τιμής).

2.Στην απεικόνιση των δεδομένων με τρόπο που να περιλαμβάνει το σύνολο της δημοσιονομικής δαπάνης για τις συντάξεις. Υπενθυμίζουμε ότι οι προηγούμενες απεικονίσεις των δημοσιονομικών δεδομένων στις Εκθέσεις του «ΗΛΙΟΣ» δεν περιελάμβαναν σε πολλούς πίνακες τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, με  αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η πραγματική συνταξιοδοτική δαπάνη.

3.Στο διαχωρισμό των μερισμάτων από τις επικουρικές συντάξεις και τη ξεχωριστή απεικόνιση τους.

4.Στη βελτίωση της απεικόνισης των δεδομένων με τη χρήση και μικρότερων εισοδηματικών κατηγοριών, ώστε να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η δημοσιονομική δαπάνη, ειδικά για τις χαμηλές κύριες και επικουρικές συντάξεις.

5.Στην αναλυτικότερη απεικόνιση και περιγραφή των πινάκων με μεγαλύτερη ανάλυση σε σχέση με το φύλο και την ηλικία, ώστε να μπορούν να γίνουν εμφανείς οι διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών.
Δημοσίευση σχολίου