25 Μαρτίου, 2017

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΗΓΕΤΕΣ

 

Δεν περιλαμβάνει τελικά την αναφορά για το ευρωπαϊκό κεκτημένο στα εργασιακά, το τελικό προσχέδιο της Διακήρυξης της Ρώμης, την οποία επιθυμούσε η ελληνική κυβέρνηση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέρριψαν την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναζητούσε στήριξη σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να μπει τέλος στο αδιέξοδο με το ΔΝΤ, λόγω των απαιτήσεων του Ταμείου για τις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά.

Ειδικότερα, σχετικά με την Κοινωνική Ευρώπη (το κομμάτι της Διακήρυξης στο οποίο έδωσε και τη μεγαλύτερη έμφαση η Ελλάδα, ζητώντας να συμπεριληφθεί μια αναφορά στην ανάγκη «σεβασμού» του «ευρωπαϊκού κοινωνικού και εργασιακού κεκτημένου») το νέο κείμενο προσθέτει μια αναφορά στην ανάγκη «βιώσιμης ανάπτυξης» και διατήρησης της «ακεραιότητας της Ενιαίας Αγοράς», καθώς και ό,τι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά εθνικά συστήματα.

Με πογκρόμ στις καταθέσεις των οφειλετών κατάφερε το οικονομικό επιτελείο να εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα κατά το πρώτο δίμηνο πάνω από το στόχο που έχει τεθεί. Από την άλλη όμως «καπνός» έγιναν τα έσοδα που θα έπρεπε να έλθουν απ’ τις αυξήσεις ειδικών φόρων!

Παρά το τσουνάμι των αυξήσεων που ενεργοποιήθηκε από 1ης Ιανουαρίου σε βενζίνη, καπνό, συνδρομητική τηλεόραση, κινητή τηλεφωνία, καφέ κοκ τα προσδοκώμενα έσοδα στο δίμηνο παρουσιάζουν «τρύπα» 132 εκατ. ευρώ ενώ περίπου 170 εκατ. ευρώ είναι η υστέρηση απ’ το ΦΠΑ και τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης

Μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α)Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 130 εκατ. ευρώ ή 10,9%,
β)ΦΠΑ καπνού κατά 13 εκατ. ευρώ ή 14,8%,
γ)ΦΠΑ λοιπών κατά 144 εκατ. ευρώ ή 6,2%,
δ)ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,0%,
ε)Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 118 εκατ. ευρώ ή 26,5%,
στ)Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 21,9%,
ζ)Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 15 εκατ. ευρώ ή 10,8%.

Την ίδια στιγμή, οι εισπράξεις απ’ τα ληξιπρόθεσμα είναι απ’ τις σχετικά λίγες κατηγορίες εσόδων που κινήθηκε πολύ καλά με βάση τα στοιχεία που κοινοποίησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα τα έσοδα από τους φόρους Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) ξεπερνούν το στόχο κατά 291 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Φεβρουαρίου 2017 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

α)Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 256,5%,
β)Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 15,4%,
γ)Φόροι στην περιουσία κατά 75 εκατ. ευρώ ή 22,1%,
δ)Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 154 εκατ. ευρώ ή 40,4%,
ε)Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 15 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
στ)ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,6%,
ζ)Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 52,8%,
η)Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 137 εκατ. ευρώ ή 69,4%,
θ)Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 421 εκατ. ευρώ ή 47,8%,
ι)Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 33 εκατ. Ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.343 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 209 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.985 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 414 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου.

Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδος που ανήλθε σε 734 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 645 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (545 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 434 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1.135 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για έλλειμμα 806 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.135 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.853 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 864 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 ανήλθαν στα 7.909 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.031 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (8.940 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.735 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 836 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 163 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 115 εκατ. ευρώ, οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 228 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά 74 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 286 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 393 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 12 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 174 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.


 


Δημοσίευση σχολίου