17 Οκτωβρίου, 2015

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

 
νας κ τν μυστικν πατέρων τς κκλησίας μας, γιος Συμεών νέος Θεολόγος, σ να πό τά ραα ποιήματά του νά τί γράφει γιά τόν νθρωπο«Οτος μέσον τν κτισμάτων, τόν Θεόν γινώσκει μόνος,  τούτ μόν Θεός δέ, κατά νον ληπτός λήπτως, καθορται οράτως, καί κρατεται κρατήτως». νθρωπος χει μιά μοναδική σχέση μέ τό Θεό. π λα τά κτίσματα μόνον ατός χει τόσο στενές σχέσεις μέ τό Θεό. Γνωρίζει τό Θεό καί γνωρίζεται πό το Θεο. Μετέχουμε λοι ο νθρωποι τν νεργειν το Θεο. ερός Χρυσόστομος θά τό πε κάπως διαφορετικά· «...σπερ οδείς νώτερος Θεο ν οραν, οτω μηδείς στω νώτερος νθρώπου πί γς». νθρωπος εναι κυριάρχης τς φύσεως. λη δημιουργία, κόμη καί ατοί ο γγελοι, δημιουργήθησαν γιά τόν νθρωπο.λα γιναν γιά τήν τελείωση καί τή θέωση το νθρώπου. Βέβαια, άν συγκριθε μέ τό Θεό, εναι να τίποτε. άν μως συγκριθε μέ τή δημιουργία, εναι μέγας. Ατό εχε π ψη του γιος Γρηγόριος θεολόγος, ταν λεγε στά στορικά πη του τά κόλουθα· «ε μηδέν εμι, Χριστέ μου, τίς πλάσις;».χουμε τή δυνατότητα νά νωθομε μέ τό Θεό καί νά εμαστε μαζί του χώριστα, σύμφωνα λλωστε καί μέ τά λεγόμενά Του πρός τόν Πατέρα Του· «γώ ν ατος καί σύ ν μοί, να σιν τετελειωμένοι» ναφέρουμε λα ατά, γιατί, άν δέν γνωρίσουμε «οους μς ποίησεν Θεός, οκ πιγνωσόμεθα οους ποίησεν μαρτία». Πράγματι μς πλασε Θεός λα νά τά χουμε κοινά.Τά γαθά τς γς εναι δωρεά το Θεο στόν νθρωπο. Μετά τήν πτώση μας νθρωπος κυριευμένος πό νασφάλειες καί φοβίες ρχισε νά δείχνει σημάδια διοτέλειας. θελε νά χει δικά του σο τό δυνατόν περισσότερα πό τά γαθά πού μς δωσε Θεός. 

Νόμιζε πώς σο περισσότερα εχε, τόσο πιό πολλά χρόνια θά ζοσε. τσι δημιουργήθηκε κμετάλλευσις το νθρώπου ες βάρος λλου νθρώπου καί κατ' πέκταση νός λαο ες βάρος λλου λαο. διοτέλεια κανε τόν κόσμο νω κάτω. ερός Χρυσόστομος θά πε να βαρυσήμαντο λόγο γιά τήν τάση πού χουμε νά μαζεύουμε συνεχς καί νά πλεονεκτομε·«Οκ φίησιν νθρώπους εναι τούς νθρώπους τό χρυσίον, λλά θηρία καί δαίμονας». πλεονεξία εναι νόσημα λης τς Οκουμένης. στορία χει καταγράψει φοβερές καταστάσεις κμεταλλεύσεως λαν πό τά δθεν πολιτισμένα κράτη. Τέτοια παραδείγματα εναι πολλά στίς περιοχές τς φρικς καί τς σίας, λλά καί τν μικρν λαν τς γς, πού ποχρεώνονται νά γοράσουν πλα καί προϊόντα πό λλους μεγαλυτέρους καί πλουσιωτέρους λαούς, πειδή πτωχεία καί νέχεια τούς νάγκασε νά δανεισθον πό ατούς χρήματα.ς λθουμε τώρα καί στήν κρίση το τόπου μας. λέξη κρίση τί σημαίνει; νοίγοντας τά διάφορα λεξικά βλέπουμε διάφορες ρμηνεες· Νά πομε μερικές· Τό ρμα κρίνω σημαίνει χωρίζω, κλέγω, διακρίνω, νακρίνω, παραβάλλω, ρμηνεύω ς δικαστής, ποφασίζω, πονέμω δίκαιον, καταδικάζω, μηνύω, νομίζω. Τό διο καί λέξη κρίσις πού εναι παράγωγο ατο το ρήματος (ξεχώρισμα, δίκη, πόφαση, κβαση, μεταβολή σθενείας).Στόν μηρο παντνται μερικές πό τίς παραπάνω ννοιες, πως π.χ. νεργ, διακρίνω, χωρίζω, διαλύω, ξεδιαλέγω, κλέγω γιά τόν αυτό μου κ... Σέ να λλο λεξικό μεταξύ διαφόρων ννοιν πού ναφέραμε πάρχει καί ννοια «γών περί μφισβητουμένων πραγμάτων». Στά νεώτερα λεξικά κτός τν νωτέρω ννοιν πάρχει καί κόλουθη· «περίοδος νωμάλου καταστάσεως, δυσχερος κινδυνώδους κτροπς πό τν κανονικν, μαλν συνθηκν το βίου· οκονομική θική κρίσις, τό νόμισμα διέρχεται κρίσιν». πως πίσης καί το Γ. Μπαμπινιώτη.δ δύο ννοιες νεώτερες εναι χαρακτηριστικές· « διατάραξη τς μαλς πορείας μις διαδικασίας κακή λειτουργία μπρακτη μφισβήτηση τν καθιερωμένων (δομν, ξιν, θεσμν), τς οκογενείας... τς νομισματικς (πολιτικς) κ.λ.π.». πίσης κρίση μπορε νά σημαίνει καί τήν κατάσταση κατά τήν ποία μφιβάλλει κάποιος γιά τόν αυτό του σέ ,τι κάνει. π λες ατές τίς ννοιες, ρκετές ταιριάζουν ς ρμηνεία γιά τήν κρίση το τόπου μας. κρίση δέν κουμπάει μόνο τά οκονομικά τν νθρώπων, λλά πιδρ καί στήν πνευματική τους ζωή, στήν ψυχοσύνθεσή τους, στή συμπεριφορά τους πρός τούς λλους, στό νδιαφέρον τους γιά τό μέλλον, στήν ασιοδοξία τους γιά τά νειρά τους καί τίς προσδοκίες τους. άν μπορούσαμε νά δώσουμε να γενικό χαρακτηρισμό στή συμπεριφορά τν νθρώπων, θά λέγαμε πώς εναι συμπεριφορά μελαγχολική.Ο νθρωποι το τόπου μας σήμερα δέν χουν τό κουράγιο νά διεκδικήσουν τίποτε. πλς γωνίζονται νά περισώσουν σα τούς χουν ναπομείνει. Στό μυαλό τους κυριαρχε ννοια πώς ρχεται σοπέδωση τν πάντων καί φείλουμε νά κάνουμε γνα πιβιώσεως καί περισώσεως σο τό δυνατόν περισσοτέρων χρημάτων καί γαθν. 

κρίση φερε μιά διασάλευση τς κοινωνικς ζως το τόπου μας.κε πού στιάζεται ατή καινούργια κατάσταση γιά τούς σύγχρονους λληνες εναι στήν λλειψη χρημάτων, στήν πιβολή πολλαπλν φόρων, στή δραματική καί τελεύτητη περικοπή μισθν καί συντάξεων, στήν νεργία, πού σέ μερικά μέρη τς πατρίδος μας φτασε στό 20%, στήν αξηση τν ατοκτονιν, (στήν παρχία μου εχαμε τέσσερεις ατοκτονίες ξ ατίας χρεν καί λλείψεως χρημάτων), στήν ναχώρηση σπουδαίων νέων πιστημόνων στό ξωτερικό.Όπως π.χ. στήν μερική, γγλία καί Αστραλία, στόν ποσιτισμό τν παιδιν, στόν νειδισμό τς πατρίδος μας διεθνς, στήν λαφρά κοινωνική ξέγερση μέ τήν κδήλωση περγιν καί στάσεων ργασίας, στήν παξίωση τν πολιτικν καί γενικά στήν πικράτηση νός κλίματος πελπισίας.κόμη παρατηρήθησαν καί τά ξς φαινόμενα· πολλοί συγγενες πού εχαν στά διάφορα γηροκομεα δικούς τους νθρώπους καί εχαν μιά μικρή σύνταξη, νά ξαναπαίρνουν πάλι στό σπίτι τούς γέροντες γονες λλου βαθμο συγγενες, προκειμένου νά καρπωθον τή σύνταξή τους.κόμη παιδιά πού θελαν νά ζήσουν νεξάρτητα πό τούς γονες καί μεναν π' νοικί ξαναγύρισαν πάλι στήν πατρική τους στία γιά νά ποφύγουν τά ξοδα.Χρήσιμο γιά λους μας εναι νά ναφέρουμε μερικές πό τίς πιπτώσεις τς κρίσεως ναλυτικώτερα. Π.χ. πό τά στοιχεα τς Eurostat βλέπουμε τά κρως δυσάρεστα ποσοστά τς νεργίας στήν Πατρίδα μας.«Τά ποσοστά φορον στό 2010, πότε ατά χουν ντικατασταθε πό θλιβερότερα...

Τά ψηλότερα ποσοστά νεργίας το προηγουμένου τους σημειώνονται στή Δυτική Μακεδονία (15,5%), στά όνια νησιά (14,8%), στό Νότιο Αγαο καί στήν νατολική Μακεδονία καί Θράκη (14,2%).
 κολουθον Κεντρική Μακεδονία (13,5%), πειρος (12,6%), Στερεά λλάδα (12,5%), ττική (12,3%), Θεσσαλία (12,1%), Δυτική λλάδα καί Κρήτη (11,7%).
Τά χαμηλότερα ποσοστά νεργίας σημειώνονται στήν Πελοπόννησο (9,8%) καί στό Βόρειο Αγαο (9%)»12. Σύμφωνα μέ τίς τελευταες κτιμήσεις το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ νεργία από τόν Αγουστο του 2011 φτασε στό 18,4% ξεπερνώντας τίς 900.000 τομα. ς σημειωθε πώς λλες μελέτες νεβάζουν τά ποσοστά ψηλότερα.

λλο νδιαφέρον σημεον πό τά ποτελέσματα τς κρίσεως εναι πίπτωση τν συνεπειν της στην ψυχική γεία τν νθρώπων. Στήν στοσελίδα in.gr το Δημοσιογραφικο ργανισμο Λαμπράκη Α.Ε. τς 17ης Σεπτεμβρίου το 2011 δημοσιεύθηκε μελέτη - ρθρο μέ τίτλο: «Ο πιπτώσεις τς κρίσης στήν γεία τν λλήνων· τί δείχνουν ο μελέτες».

ς δομε μερικά στοιχεα.« κρίση χρέους πού πλήττει τήν λλάδα χει σημαντικές πιπτώσεις στήν γεία το πληθυσμο τς χώρας, καθώς χει αξηθε ριθμός τν ατοκτονιν, ν λο καί περισσότεροι στρέφονται στά ναρκωτικά καί στήν πορνεία καί ραγδαία αξηση παρατηρεται στά κρούσματα μόλυνσης μέ τόν ό HIV. Ατό προκύπτει πό τήν ρευνα μέ τίτλο "Ο πιπτώσεις στήν γεία· οωνοί μις λληνικς τραγωδίας", πού πογράφουν Βρετανοί ρευνητές καί ποία δημοσιεύτηκε στήν ατρική πιθεώρηση Lancet».

Σύμφωνα μέ γγραφο πού στειλε στή Βουλή τότε πουργός νδρέας Λοβέρδος πρός πάντηση ρωτήσεως γιά τήν αξηση τν ατοκτονιν λόγ τς οκονομικς κρίσεως καί τν κυκλωμάτων τοκογλυφίας, τό ριο τς αξήσεως τν ατοκτονιν γγίζει τό 40%. κρίση χει ψυχολογικές πιπτώσεις στήν γεία τν νθρώπων.τσι παρατηρονται, λόγ το διεξόδου πού συναντον ο νθρωποι στά οκονομικά τους, μιά κατάθλιψη καί να περβολικό γχος. κατάθλιψη πλήττει λες τίς λικίες καί μάλιστα ατούς πού εναι νεργοι.λλο πίσης ξιοπαρατήρητο φαινόμενο εναι τό «λουκέτο» στά διάφορα καταστήματα. Από τόν Αγουστο το 2011 τό ποσοστό το κλεισίματος τν διαφόρων πιχειρήσεων φτασε και ξεπέρασε το 25% το συνόλου τν καταστημάτων. Ατό σημαίνει τι 1 στίς 4 μπορικές πιχειρήσεις στό σύνολο τς χώρας βαλαν λουκέτο.  κατάσταση ατή λειτουργε ς μεταδοτική σθένεια. σφαλς σήμερα τά ποσοστά εναι μεγαλύτερα, μικρά καί μεγάλα μαγαζιά τό να μετά τ λλο κλείνουν. πίσης στόν τομέα ατό νήκουν ο κάλυπτες πιταγές καί τά διάφορα οκονομικά φέσια πού πνιξαν τήν γορά.ς μήν ναφέρουμε λεπτομερς λλα συμπτώματα τς κρίσεως, πως π.χ. τήν πίπτωση τς κρίσεως στά νοσοκομεα, στήν παιδεία, στά φάρμακα κ.λ.π. Τά δείγματα τά προαναφερθέντα εναι ρκετά.

ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙΡΟ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ;

πέναντι σ ατήν τήν κρίση καί στό λαό μας πού χει γκλωβιστε στά ποτελέσματά της, παραμένει σέ γρήγορση κκλησία το Χριστο. λλωστε κατά τόν ερόν Χρυσόστομο «ατρεον στι πνευματικόν κκλησία καί δε τούς νταθα παραγενομένους κατάλληλα τά φάρμακα λαμβάνοντας καί τος οκείοις τραύμασιν πιτεθέντας, οτως πανιέναι». πίσης μέσα στήν κκλησία «πί τό ατό πλούσιος καί πένης». εγένεια τς κκλησίας γκειται στήν ση μεταχείριση τν νθρώπων. Πλούσιοι, πένητες, οκεοι καί ξένοι, λοι πολαμβάνουν τήν δια φροντίδα τς κκλησίας. λλωστε εναι γνωστή ρήση το ββ πολλώ: «εδα τόν δελφόν μου, εδα Κύριον τόν Θεόν μου». Στόν κάθε νθρωπο κκλησία βλέπει τήν εκόνα το ησο Χριστο.σχύει πάντοτε λόγος το Κυρίου· «μήν λέγω μν, φ σον ποιήσατε νί τούτων τν δελφν μου τν λαχίστων, μοί ποιήσατε». γιος Γρηγόριος Θεολόγος γράφει σχετικά:«Ο δελφοί μας ο νδεες, ο τόν ατόν νδεδυμένοι Χριστόν κατά τόν σω νθρωπον, καί τόν ατόν μν πιστευθέντες ρραβνα το Πνεύματος· ο τν ατν μν μετασχόντες νόμων, λογίων, διαθηκν, συνάξεων, μυστηρίων, λπίδων πέρ ν Χριστός μοίως πέθανεν, παντός αρων τήν μαρτίαν το κόσμου, ο συγκληρονόνοι τς νω ζως..... ο συνθαπτόμενοι Χριστ καί συνανιστάμενοι· επερ καί συμπάσχουσιν να καί συνδοξασθσιν».Εναι παράδεκτο νά παραβλέπουμε τούς πτωχούς μες πού χουμε τραφε πό τόν ποιμένα τόν καλό, πού ναζητε καί γυρίζει πίσω τό πρόβατο πού χει χαθε καί νισχύει ατό πού εναι σθενικό, λέγει πάλιν διος. Εναι λήθεια πώς δελφό νομάζουμε στήν κυριολεξία ατόν πού χει τό διο βάπτισμα μέ μς καί συμμετέχει στά δια μυστήρια. 

κκλησία μως κάνει μιά πέρβαση καί μιμεται τό Θεό πού δείχνει διάκριτη γάπη πρός λους καί νατέλλει τόν λιο πί πονηρούς καί γαθούς, δικαίους καί δίκους.Βέβαια κκλησία δέν πρέπει νά μεταβληθε σέ να πέραντο πτωχοκομεο πού θά θεραπεύονται μόνον ο λικές νάγκες το νθρώπου, λλά νά παραμείνει θεσμός θεοδρυτος πού περγάζεται τή σωτηρία το νθρώπου. τσι παρεξηγον μερικοί νθρωποι τή χριστιανική πίστη, τήν ποία θέλουν ς μία λύση τν βιοτικν τους προβλημάτων, δηλ. φαγητό, θέαμα, πολιτική λευθερία κ.. Ατή εναι καί βάση πολλν θρησκευμάτων.  Κύριος στό θαμα τν πέντε ρτων πρτα τούς μίλησε γιά τή βασιλεία το Θεο· «ρξατο διδάσκειν πολλά», μετά θεράπευσε τούς σθενες· «καί θεράπευσεν τούς ρρώστους ατν» καί μετά κανε τό θαμα τν πέντε ρτων καί χόρτασαν ο χιλιάδες νθρωποι.Πολλοί νομίζουν πώς τό ποκλειστικό ργο τς κκλησίας εναι νά κάνει συσσίτια, νά μοιράζει μερίδες φαγητο καί νά δημιουργε κοινωφελ δρύματα. Κύριος μιλάει γιά τή βρώση τή μένουσα, πού εναι τό σμα καί τό αμα Του καί τήν βάζει πιό μπροστά πό τήν πολλυμένη πού εναι λική τροφή.O ἱερός Θεοφύλακτος τό τονίζει ατό· «Κυρίως μάννα μονογενής Υός το Θεο, νθρωπος γενόμενος». κατ ξοχήν τροφή το νθρώπου εναι Χριστός, πού προσφέρεται σέ μς κυρίως μέ τή μορφή το λόγου Του καί τς Θείας Εχαριστίας. Μετά ρχεται λική τροφή.

ς παριθμήσουμε πρακτικά τό φιλανθρωπικό ργο τς κκλησίας. Πρτα πρτα μψύχωσε θικά τό λαό το Θεο μέ τό λόγο το Θεο, λλά καί μέ συγκεκριμένα μηνύματα. ξαπέλυσε τήν π ριθμ. 2894 βαρυσήμαντη γκύκλιο στό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τς κκλησίας μέ τίτλο «Θεολογική θεώρηση τς οκονομικς κρίσεως», πού κτός τν λλων τονίζει καί τά κόλουθα. κκλησία πως τό κάνει πάντα, πευθύνει τόν παρηγορητικό παρακλητικό καί λπιδοφόρο λόγο Της σέ κάθε νθρωπο πού ποφέρει καί πον. Χριστός ταν πλησίαζε πονεμένους νθρώπους, τό πρτο πού τούς συνιστοσε ταν τό "θάρσει τέκνον", "θάρσει θύγατερ" καί τούς ζητοσε νά χουν πίστη στό Θεό. Τό θάρρος καί ασιοδοξία, λπίδα καί πίστη εναι παραίτητα φόδια στή ζωή μας.ταν λα τά πράγματα φαίνονται σκοτεινά, πάρχει λπίδα. νθρωπος πού πιστεύει στό Θεό, δέν φοβται τίποτε, οτε καί ατόν τόν θάνατο. πίστη, τό θάρρος, λπίδα, ασιοδοξία, τό νόημα τς ζως, ψυχικός καί πνευματικός πλοτος πρέπει νά εναι βασικά μας φόδια.Μέ ατά ς ρθόδοξοι λληνες λλά καί μέ τό φιλότιμο ντιμετωπίσαμε λες τίς δυσκολίες τς ζως μας στό παρελθόν καί ξήλθαμε νικητές πό τίς διάφορες κρίσεις πού περάσαμε καί μέ ατά καί πάλι θά νικήσουμε».Στήν δια γκύκλιο προτρέπονται ο πιστοί πού χουν πάρκεια λικν γαθν νά λθουν ρωγοί στούς χοντες νάγκη, δηλ. στή γυνακα πού ξενοδουλεύει γιά νά θρέψει τά παιδιά της, στόν νεργο πατέρα, στόν σθεν πού δέν χει φάρμακα, στούς σπουδάζοντες νέους, στούς χαμηλοσυνταξιούχους κ..Τονίζεται κόμη πώς ποδούλωση στά διάφορα πάθη φερε τήν κρίση, ν ντιθέσει μέ τή διδασκαλία τς κκλησίας μας, πού μς συνιστ τήν σκητικότητα καί λιγάρκεια. γκυκλίους μέ παρόμοιο περιέχομενο περιστασιακά καί π εκαιρί μεγάλων ορτν πηύθυναν πολλοί εράρχαι τς κκλησίας.

Σπουδαιοτάτη ήταν παρέμβαση το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν καί πάσης λλάδος κ.κ. ερωνύμου πρός τόν τότε Πρωθυπουργό τς λλάδος κ. Παπαδμο γιά τήν τραγική κατάσταση τν λλήνων πό τά ποτελέσματα τς κρίσεως.Σ ατήν τήν στορική πιστολή διεκτραγωγε τά σα συνέβησαν τούς τελευταίους καιρούς καί ξακολουθον νά συμβαίνουν στόν τόπο μας. Γίνεται ναφορά στήν ξιοπρέπεια τν λλήνων πού ξαφνικά βρίσκονται κυριολεκτικά στό δρόμο. Ο στεγοι καί ο πεινασμένοι καί ο νεργοι εναι καθημερινό φαινόμενο.ναφέρονται πίσης τά λουκέτα τν μικρν πιχειρήσεων, περικοπή τν συντάξεων, πόγνωση τν οκογενειαρχν πού δέν μπορον νά φέρουν σέ βόλτα τά οκογενειακά τους ξ ατίας τν βαστάκτων φόρων, κίνδυνος τς κοινωνικς κρήξεως, νασφάλεια, πόγνωση καί κατάθλιψη πού φώλιασε σέ κάθε λληνικό σπίτι κ..Μιλάει κόμη γιά τήν εαισθησία τς κκλησίας καί τό στείρευτο λληνικό φιλότιμο γιά λληλεγγύη τν νθρώπων πού βρίσκονται σέ δύσκολη θέση.πισημαίνει τούς παρκτούς κινδύνους γιά τό θνος μας καί τονίζει πώς μέ τήν κατάσταση ατή ποθηκεύεται λευθερία, Δημοκρατία καί θνική μας ξιοπρέπεια. Δραματικά τονίζεται πώς ντοχή καί πομονή τν νθρώπων ξαντλήθηκαν.Κάνει λόγο γιά δημιουργικές νέργειες πού θά μς βγάλουν πό τήν κρίση καί τονίζει «τι μέ τή βοήθεια το Θεο καί τήν πίστη στίς δυνατότητές μας μπορομε νά τά καταφέρουμε... λλάδα μας, γράφει ρχιεπίσκοπος, μπορε νά σταθε στά πόδια της. Μπορε καί πάλι νά τραβήξει μπροστά». Μετά πό τόν παρηγορητικό καί στηρικτικό λόγο τς κκλησίας σπουδαία εναι καί προσφορά λικν γαθν στούς νθρώπους. Στό δελτίο τύπου τς ερς Συνόδου τς 3ης Σεπτεμβρίου 2010 διαβάζουμε:

«Σήμερα κκλησία τς λλάδος διά τς ερς ρχιεπισκοπς θηνν καί τν κατά τόπους ερν Μητροπόλεων, κτός τν Γενικν καί νοριακν Φιλοπτώχων Ταμείων, τά ποα νέρχονται σέ 2.325, λειτουργε πιτυχς:

•10 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
•10 Παιδικούς Σταθμούς γιά νά μπορον νά ργασθον ο μητέρες τν παιδιν.
 •19 Στέγες Γερόντων στήν ερά ρχιεπισκοπή θηνν.
 •66 Γηροκομεα στίς ερές Μητροπόλεις.
 •13 Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων.
 •8 δρύματα γιά τομα μέ εδικές νάγκες.
 •10 Νοσοκομεα -ατρεα.
 •7 δρύματα Ψυχικς γείας.
 •6 Ξεννες γιά στέγους.
 •1Ξενώνας γιά τήν φιλοξενία συγγενν-συνοδν σθενν στήν ερά Μητρόπολη Σύρου.
 •36 Οκοτροφεα ρφανοτροφεα, δρύματα Παιδικς Προστασίας. 
•195 Κέντρα γάπης (Συσσίτια) ερν Ναν τς ερς ρχιεπισκοπς καί τν ερν Μητροπόλεων. Μερίδες φαγητο μερησίως 34.964 (Σήμερα χουν αξηθε σημαντικά)».

Τά στοιχεα ατά εναι το 2010. πό τότε πολλά χουν προστεθε. Νέα κέντρα γάπης (δηλ. Συσσίτια), Κοινωνικά παντοπωλεα, διανομές ρούχων κ.λ.π.Στήν κστρατεία το ΣΚΑΪ νταποκρίθηκε θετικά κόσμος, καί κκλησία, πού ταν τελικός ποδέκτης τν τροφίμων καί ρούχων, τά ξιοποίησε πολύ θετικά. δ θά μπορούσαμε νά πομε πώς καί λλες κκλησίες, πως τς Κύπρου, λθαν ρωγοί στήν προσπάθεια παροχς τροφίμων καί ρούχων στό λαό.

Συνεχίζοντας τήν παρίθμηση τν κοινωνικν καί πνευματικν παροχν τς κκλησίας πρός τό Λαό σημειώνουμε.
 -Φοιτητικά Οκοτροφεα:
 -1.τς ερς Συνόδου (Αλλοδαπν φοιτητν).
 -1.τς ποστολικς Διακονίας (Θεολογικό Οκοτροφεο).
 -2.τν ερν Μητροπόλεων λείας καί Σύρου στήν θήνα.
 -11.Φοιτητικά Οκοτροφεα σέ παρχιακές Μητροπόλεις.

πίσης λειτουργον Κέντρα Κοινωνικς Συμπαραστάσεως, ερέσεως ργασίας, καθώς καί λειτουργία Προγράμματος «Βοήθεια στό Σπίτι»· πιπλέον Σχολές Γεωργικές, Οκοκυρικν, Βυζαντινς καί Ερωπαϊκς Μουσικς, φροντιστήρια σχολικν μαθημάτων κ.λ.π.

ερά ρχιεπισκοπή χει τό Πρόγραμμα διανομς φαγητο σέ στέγους «Κιβωτός γάπης», χρο γιά προσφορά δωρεάν ρουχισμο «πρώην Ταβιθ, νυν Ιμάτιο» καθώς καί τό δρυμα Ψυχοκοινωνικς ρωγς καί στήριξης «ΔΙΑΚΟΝΙΑ». 
Σέ διάφορες ερές Μητροπόλεις λειτουργον παρόμοια κέντρα διανομς τροφίμων καί ρουχισμο.
 Λειτουργε πίσης πρόγραμμα τς ερς Συνόδου ποδοχς μεταναστν καί προσφύγων μέ 2 γραφεα (θήνα, Θεσσαλονίκη).
πιπλέον λειτουργον 30 διάφορα δρύματα σέ ερές Μητροπόλεις, εραποστολικά, φιλανθρωπικά, συμπαραστάσεως κρατουμένων, πνευματικς καί κοινωνικς συμπαραστάσεως, ποκαταστάσεως πόρων καί γάμων μητέρων.
Ο φιλοξενούμενοι κατά τό τος 2011 (διαμονή, σίτιση, ατροφαρμακευτική περίθαλψη) νλθαν στά δρύματα τς ερς ρχιεπισκοπς θηνν καί τν ερν Μητροπόλεων στόν ριθμό 5.862.
ξιοσημείωτο γεγονός εναι λειτουργία 54 κατασκηνώσεων σέ διάφορες ερές Μητροπόλεις μέ χιλιάδες παιδιά - περίπου 14340 παιδιά καί νέοι κατά τούς θερινούς μνες - καί φιλοξενία μογενν οκογενειν πό τό ξωτερικό, κατόπιν σχετικο νδιαφέροντος τν Μητροπολιτν γιά τή γνωριμία τς Πατρίδος καί τήν κμάθηση τς λληνικς γλώσσης.

Βασική προσφορά εναι λειτουργία τραπεζν αματος στήν ερά ρχιεπισκοπή θηνν, σέ κάθε ερό Ναό της, δηλ. σέ 145 Τράπεζες αματος καί 35 στήν περιφέρεια δηλ. στίς ερές Μητροπόλεις.

πί πλέον μόνο γιά τό τος 2010 ερά Σύνοδος τς κκλησίας τς λλάδος κατέβαλε τό ποσόν τν 600.000 χιλ. Ερώ γιά ποτροφίες 100 λλήνων φοιτητν πού σπουδάζουν στό ξωτερικό καί σέ λλοδαπούς φοιτητές πού κάνουν σπουδές στά λληνικά Πανεπιστήμια.
κόμη συνεχίζοντας τό πρόγραμμα πιδοτήσεως το τρίτου τέκνου στήν Θράκη, κκλησία κατέβαλε γιά τό τος 2010 συνολικά τό ποσόν τν 1.086.276 Ερώ σέ 917 οκογένειες.
Τό 2011 δόθησαν 4285 πιδόματα, δηλ. 868.704 Ερώ, σέ διάφορες οκογένειες. Συνολικά πό τό τος 1999 ως τό 2011 δόθηκαν 49.931 πιδόματα, πού ντιστοιχον σέ 11.296.096 Ερώ. συγκεντρωτικός πίνακας ξόδων Φιλανθρωπικς διακονίας τς ερς ρχιεπισκοπς θηνν καί ερν Μητροπόλεων κατά τό τος 2010 ταν 96.234.510, 47 ερώ.

Στό σημεο ατό μπορομε νά κάνουμε διαίτερη μνεία τς Μ.Κ.Ο.«ποστολή», πού δημιουργήθηκε πό τό Μακαριώτατο ρχιεπίσκοπο θηνν καί πάσης λλάδος κ. ερώνυμο τόν Β΄ τό 2010 καί καθορίσθηκαν ο πιδιωκόμενοι σκοποί της πού εναι προνοιακή καί φιλανθρωπική δραστηριότητα τς ερς ρχιεπισκοπς θηνν μέσα σ να περιβάλλον αξανόμενης κοινωνικς κρίσης, πως λέγει καί Διευθυντής της Κωνσταντνος Δήμτσας.«Στοχεύει στή συστηματική καί δυναμική της συμμετοχή σέ ργα μέ ναπτυξιακή φ νός καί φιλανθρωπική καί νθρωπιστική φ᾿ τέρου διάσταση, στιάζοντας στούς τομες τς κοινωνικς φροντιδας, πρόνοιας καί συνοχς, τς γείας, το πολιτισμο καί το περιβάλλοντος στήν λλάδα καί στό ξωτερικό.

Ο διεθνες της δράσεις καί προγράμματα ναπτύσσονται σέ συνεργασία μέ τίς κατά τόπους Μητροπόλεις τς ρθόδοξης κκλησίας καί ναπτυσσόμενες χρες, μέ μφαση τήν φρική, τήν Νοτιανατολική σία, τά δυτικά Βαλκάνια καί τή μέση νατολή, ν τοιμάζεται νά προωθήσει ντίστοιχες πρωτοβουλίες στή Λατινική μερική».Καθημερινά η Ι.Α.Α. διανέμει μέσ ατς συσσίτια μέ 10.000 μερίδες φαγητο και πλέον γιά λους τούς νδεες χωρίς διάκριση. Δημιούργησε Κοινωνικά Παντοπωλεα στό Μοσχάτο και αλλού σέ συνεργασία μέ τους Δμους γιά περισσότερες από 200 οκογένειες.

Σχεδιάζονται καί λλα κοινωνικά παντοπωλεα. κόμη ριθμός τν ξυπηρετουμένων σθενν τν Κέντρων μέρας καί τν Κινητν Μονάδων μόνο  κατά τό τος 2011 νλθε στούς 13.194.
Τό οκοτροφεο τό ποστηριζόμενο πό τς Μ.Κ.Ο. φιλοξενε 15 χρόνια ψυχικά σθενες νήλικες μέ δευτερογενες ψυχικές διαταραχές πού νοσηλεύονταν στό Ψυχιατρικό Νοσοκομεο ττικς «Δρομοκατειο».
Στό ξενώνα ποδοχς καί φιλοξενίας 20 τόμων στήν θήνα ατή τή στιγμή διαμένουν 66 πρόσφυγες.
Προσφέρονται μαθήματα κμαθήσεως τς λληνικς γλώσσης, προκειμένου νά γνωρίσουν ο λλοδαποί τήν λληνική γλσσα καί τόν λληνορθόδοξο πολιτισμό. Το προγράμματος ατο πωφελονται 54 λλοδαποί - λλογενες.
Γιά τό σκοπό ατό, δηλ. νά γνωρίσουν λληνες καί ξένοι τόν πολιτισμό μας, λλά καί νά βοηθηθον ποικιλοτρόπως ο μαθητές τν σχολείων, πεστάλησαν χιλιάδες βιβλία καί γραφική λη στή Σάμο, στήν Κάλυμνο, στή Λμνο, στό Καστελόριζο, στή Λέσβο, στή Χίο, στή Σαμοθράκη, στήν Κώ, στή Ρόδο, στή Σύμη, στή Φλώρινα, στό μύνταιο καί στίς Πρέσπες.
Στό τμμα δομν καί κοινωνικν πηρεσιν καί στό Γραφεο ψυχολογικς καί συμβουλευτικς ποστηρίξεως καταγράφηκαν 190 περιστατικά. χει γκαινιασθε πρότυπη μονάδα ντιμετωπίσεως τς νόσου Alzheimer. 

Tέτοια κέντρα γείας διαφόρων σθενειν χουν δημιουργηθε παράλληλα καί σέ λλες πόλεις τς πατρίδος μας, πως π.χ. στή Σπάρτη, στήν Καρδίτσα, στή Χίο, εράπετρα, Νεάπολη καί ργοστόλι.

χει σχεδιασθε πρόγραμμα δράσεως,« κκλησία στό σπίτι», μέ σκοπό τή στήριξη 1.800 οκογενειν τς ερς ρχιεπισκοπς μέ μηνιαία δέματα γάπης. Προσπάθησε νά καλύψει τίς νάγκες σέ τρόφιμα, φάρμακα καί λλα εδη κατόπιν ατήσεών τους διαφόρων ερν Μητροπόλεων, νοριακν κέντρων, συλλόγων καί λλων φορέων.

Συνολικά Μ.Κ.Ο. προσέφερε μέχρι 31 Δεκεμβρίου το 2011, 22.726 κιλά τρόφιμα, 20.106 τεμάχια εδν τομικς φροντίδας καί γιεινς, 12.607 βιβλία κπαιδευτικο περιεχομένου, 1164 τεμάχια εδν γραφικς λης, 500 τεμάχια παιχνίδια καί 1673 τεμάχια φαρμακευτικο λικο.

Μακαριώτατος γιά τήν προσπάθεια ατή τονίζει: «λοι νά βοηθήσουμε γιά νάλλάξει ζωή μας». καθένας μπορε μέ τίς δυνάμεις του, μικρότερες μεγαλύτερες, δέν χει σημασία, νά προσφέρει τά δομικά λικά κενα πού παιτονται γιά ναν καλύτερο κόσμο πού λους τούς χωρ καί λους τούς ναγνωρίζει ς εκόνες το Θεο. Ατό πού κυρίως χρειάζεται εναι γάπη.μως δέν ρκε νά στρέφουμε τό βλέμμα μας στά προβλήματα τν πιό δύναμων δελφν μας νά μιλομε πλς γιά ατά, ς κ το μακρόθεν παρατηρητές, λλά νά συμμετέχουμε ς μικροί καταλύτες στήν καθημερινή ντιμετώπιση καί λύση τους. Πρέπει λοι νά βοηθήσουμε, γιά νά λλάξει ζωή μας».

λα τά δρύματα τς ρχιεπισκοπς καί τν  Μητροπόλεων νέρχονται περίπου σέ 700.Tό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ργο τς κκλησίας γίνεται, γράφει Μητροπολίτης Ναυπάκτου ερόθεος, μέσα «στά πλαίσια τς ρθόδοξης νθρωπολογίας καί μέσα στήν τμόσφαιρα τς ρθόδοξης κκλησίας.
Δέν πρόκειται γιά προσφορά μόνον λικν γαθν γιά τήν συντήρηση το σώματος, λλά γιά τήν ποιμαντική διακονία λοκλήρου το νθρώπου, φο κκλησία δέν βλέπει τόν νθρωπο σάν να ξάρτημα τς κοινωνίας, οτε σάν μιά ζωντανή μηχανή, λλά ς κατ εκόνα καί καθ μοίωση Θεο».

Τό κόμη καταπληκτικότερο εναι τι στόν τομέα τς φιλανθρωπίας καί τς γάπης προσφέρουν τίς πηρεσίες τους θελοντικά πολλά πρόσωπα τς κκλησίας, πότε καλλιεργεται σέ μεγάλο βαθμό θελοντισμός, ποος στίς σύγχρονες λιστικές κοινωνίες μέ τήν συμφεροντολογική νοοτροπία τείνει νά σβησθ, νά ξαφανισθ. Ατό δείχνει καί τή θέση τς κκλησίας στήν κοινωνία. Η κκλησία φουγκράζεται τόν πόνο τν νθρώπων καί νταποκρίνενται σέ ατόν, προσπαθώντας νά νακουφίσει τούς νθρώπους πό τίς ποικίλες δυσκολίες πού χουν. Ο ρίζες τς κκλησίας στό λαό εναι πολλές καί μεγάλες καί δέν μπορε κανείς εκολα νά τίς ποκόψη. Κανένας κομματικός μηχανισμός καί καμμία λλη ργάνωση δέν πιτελε να τέτοιο μεγάλο ργο, πως κκλησία». πόδειξη λων ατν εναι ο πίνακες φιλανθρωπίας πού παραθέσαμε παραπάνω.
Ας ναφέρουμε μερικές γνμες τν Πατέρων γιά τή φιλανθρωπία. φιλανθρωπία , πως τήν νομάζουμε λεημοσύνη, δέν εναι τυχαία πράξη. πόστολος Παλος τόν ρανο πού κανε γιά τούς χριστιανούς τν εροσολύμων τόν νομάζει «χάριν». «ταν δέ παραγένωμαι, ος άν δοκιμάσητε, δι' πιστολν τούτους πέμψω πενεγκεν τήν χάριν μν ες ερουσαλήμ».

ς δομε τώρα πς ρμηνεύει τό χωρίο ατό ερός Χρυσόστομος· «Καί ρα πς αυτο πανταχο μέμνηται, καί οδαμο πιλανθάνεται· οδέ γάρ νταθα ντολήν κάλεσεν, οδέ λεημοσύνην, λλά χάριν· δεικνύς τι καθάπερ νεκρούς γείρειν καί δαίμονας λαύνειν καί λεπρούς καθαίρειν χάριτος ργον στίν· οτω καί πενίαν διορθον, καί τος δεομένοις χερα ρέγειν, καί πολλ μλλον τοτο κενο· λλ ε καί χάρις στι, καί τς μετέρας δεται σπουδς καί προθυμίας, να λώμεθα καί βουληθμεν καί τς χάριτος ξίους αυτούς παρασκευάσωμεν».Κάνοντας φιλανθρωπία μεταδίδεται η χάρη το Θεο. πό τήν πλευρά της Εκκλησίας χρειάζεται σπουδή νά ενεργοποιεί όπως το κάνει τό χάρισμα ατό το Θεο

ερός Χρυσόστομος στήν δια μιλία κάνει λόγο γιά διάκριτη λεημοσύνη· «διόρθου τήν πενίαν, λε τόν λιμόν, πάλλαττε θλίψεως, μηδέν περαιτέρω περιεργάζου.Ε γάρ μέλοιμεν βίους ρευνσθαι, οδέποτε οδένα νθρωπον λεήσομεν». Πάνω στή βάση ατή στέκεται κκλησία καί κάνει φιλανθρωπία διάκριτα σ λους, χριστιανούς καί μή, γιατί στόν καθένα βλέπει τήν εκόνα το Χριστο. Νικόλαος Καβάσιλας ρμηνεύοντας τό μακαρισμό το Κυρίου «Μακάριοι ο λεήμονες τι ατοί λεηθήσονται», θά πε μφαντικά πώς τό θλον τν λεημόνων εναι νά τύχουν το λέους το Θεο καί «Βασιλείαν λαβεν».

Συνεχίζοντας, αυτή  τήν μικρή ατή παρέμβαση, τήν παρίθμηση τν στοιχείων τς φιλανθρωπικς δραστηριότητος τς κκλησίας. ς δομε μερικές δραστηριότητες τς εδικς Συνοδικς πιτροπς Μεταναστν, Προσφύγων κάι παλινοστούντων στά τη αυτά. Πρτα κκλησία διοργάνωσε συνέδριο στό διορθόδοξο κέντρο τς Πεντέλης μέ σκοπό τή μαρτυρία της πάνω στά μεταναστευτικά θέματα. πιτροπή μέ τήν παρουσία της καί μέ εσηγήσεις της συμμετεχε καί σέ λλα συνεδρια καί μερίδες. Τό μετανάστη δέν τόν δεχόμεθα σάν να νοχλητικό πισκέπτη, λλά σάν εκόνα το Θεο. Μετά ερά Σύνοδος νέκρινε τή διοργάνωση τριν κύκλων συζητήσεων σέ νορίες τς ρχιεπισκοπς θηνν, που παρατηρεται σημαντική συγκέντρωση μουσουλμάνων μεταναστν. Σέ ατές τίς συνάξεις εθίχθησαν θέματα γιά τίς διακρίσεις πού φίστανται ο μετανάστες καί συνεργασία σέ πρακτικά θέματα ρθοδόξων κληρικν μέ τούς πευθύνους θρησκευτικούς ρχηγούς τους. Σκοπός τν συναντήσεων ατν ήταν ποφυγή παρανοήσεων καί κακν νοοτροπιν πέναντι στούς μετανάστες καί καλλιέργεια ελικρινος πικοινωνίας καί λληλογνωριμίας.Τελευταα ξετάζονται καί ο πιπτώσεις τς κρίσεως στούς μετανάστες. λική βοήθεια στούς μετανάστες παρέχεται διάκριτα, πως καί στούς λλους συμπολίτες τς πατρίδος μας.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΔΙΣΑΝ;

Πολλά θά μποροσε νά κάνει κκλησία κόμη, άν εχε τά νάλογα χρήματα καί τήν μέριστη συμπαράσταση τς Πολιτείας. Πολλές φορές μς καταλαμβάνει πικρία, άν σκεφθομε τί χει δώσει κκλησία στήν Πολιτεία γιά τό λαό μας καί ποιά ταν συμπεριφορά τν κρατούντων πέναντι σ Ατήν. ναφέρουμε νδεικτικά μερικά στοιχεα πό τό ρτι κυκλοφορσαν βιβλίο το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου κ. ερωνύμου πό τόν τίτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ». Πρτα πρτα τονίζεται βαθιά γνοια τν κρατούντων καί λλων πολλν λλήνων καί ξένων γύρω πό τά οκονομικά τς κκλησίας.

Νομίζουν κάποιοι πώς κκλησία χει μύθητη περιουσία, ν πραγματικότητα εναι τι τά σημερινά διαθέσιμα χρήματα το Κεντρικο ργανισμο τς κκλησιας παρκοσαν μέχρι τόν Δεκέμβριο το 2011.Καί τό πρτο πρόβλημα πού ναφύεται εναι μέ τήν πληρωμή τν διακοσίων περίπου παλλήλων, πού μισθοδοτονται πό τόν κκλησιαστικό ργανισμό. Δέν εναι μόνο θελημένη μή γνοια τν κρατούντων, λλά καί τό τι «πολλοί δημοσιογράφοι καί διάφορα Μ.Μ.Ε.Εν χουν τίς δυνατότητες νά προσεγγίσουν τό θέμα μέ ντικειμενικότητα καί νά κφράσουν τήν λήθεια, προτιμον τό δρόμο τς νεξέλεγκτης φαντασίας, πιδίδονται στό θλημα τς καχυποψίας καί τς νειλικρίνειας καί κάνουν λόγο γιά θησαυρούς καί πακτωλούς χρημάτων, πού δθεν κρύπτονται ατάρεσκα καί γωϊστικκά σέ κκλησιαστικά θησαυροφυλάκια».κόμη καί διακεκριμένοι πιστήμονες, γνοντας τήν σημερινή κκλησιαστική κατάσταση, προτείνουν δήμευση τς κκλησιαστικς περιουσίας, παύση τς μισθοδοσίας το κλήρου καί πολλά λλα. Ντόπιες καί ξένες φημερίδες ναμασσον τά μυθεύματα γιά τεράστια περιουσία τς κκλησίας.πό τς συστάσεως το λληνικο κράτους μέχρι σήμερα τό 96% τς κκλησιαστικς περιουσίας χει παραχωρηθε, δημευθε καί παλλοτριωθε πό τό κράτος, χωρίς οσιαστκές ποζημιώσεις.

Στό βιβλίο το Μακαριωτάτου πάρχουν λεπτομερες πίνακες κατοντάδων κκλησιαστικν γροτικν κτημάτων νευ καταβολς ποζημιώσεων μέχρι σήμερα. λες ατές ο δημεύσεις, παραχωρήσεις και παλλοτριώσεις πόβαθρο εχαν τή μισθοδοσία το κλήρου.Θά μπορούσαμε νά πομε πώς μισθοδοσία τν κληρικν γοράσθηκε μέ βαρύτατο λύτρο καί τίμημα. ναφέρουμε νδεικτικά μερικές προσφορές τς ερς Μονς Πετράκη, που καί ερισκόμεθα, ς δείγματα καλς θελήσεως τς κκλησίας πρός τό κράτος.

Παραχωρήθηκαν κτάσεις γιά τό στρατωνισμό το λληνικο στρατο (που εναι σήμερα θνική Πινακοθήκη).
κταση που εναι σήμερα τό Ναυτικό νοσοκομεο, νδριάντας το Βενιζέλου, τό Μέγαρο μουσικς, μερικανική πρεσβεία, Πλατεα Στέγη Πατρίδος, τό Πολεμικό μουσεο, Μαράσλειος καδημία, τό Νοσοκομεο Εαγγελισμός, τό Πολυτεχνεο, καδημία θηνν, θνική βιβλιοθήκη, τό ρεταίειον Νοσοκομεο, τό Νοσοκομεο Παίδων, τό Νοσοκομεο Σωτηρία, κταση 250 στρεμμάτων στό γουδί πρός ξυπηρέτηση στρατιωτικν ναγκν, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, τό Μετσόβειον Πολυτεχνεο κ...

ς δομε πό τή μεγάλη περιουσία τς κκλησίας τί χει πομείνει. Γενικό Σύνολο Δασν καί Δασικν κτάσεων 224.416,924 στρέμματα καί Γενικό Σύνολο χορτολιβαδικν κτάσεων 7.552.628 στρέμματα. Χιλιάδες στρέμματα εναι δάση, πού δέν μπορον να ξιοποιηθον.
ξιον παρατηρήσεως εναι τά δεσμευμένα κίνητα πό τό κράτος, πού άν πεγκλωβίζονταν, θά παρεχαν τή δυνατότητα νά τά ξιοποιήσει ἡἘκκλησία καί νά διαθέσει τά προϊόντα χρήματα σέ ργα γάπης καί φιλανθρωπίας.
χουν δεσμευθε π.χ. στήν περιοχή Βουλιαγμένης συνολική πιφάνεια 603.263,68 τ.μ. μέ συνολική ντικειμενική ξία 347.739.914,40 ερώ.
Στήν περιοχή τν θηνν συνολική πιφάνεια 16.314,52 τ.μ. μέ συνολική ντικειμενική ξία 32.234.881,25 ερώ.
Στήν περιοχή Θεσσαλονίκης συνολική πιφάνεια 3.861,46 τ.μ. μέ συνολική ντικειμενική ξία 7.381.946,53 ερώ.

άν πεδεσμεύοντο λα ατά, τότε κκλησία θά εχε στά χέρια της μιά οκονομική νεση γιά τά καλά της ργα. Πάντοτε δίδονται ποσχέσεις πώς θά τακτοποιηθε τό ζήτημα, λλά παραμένουν μόνον ποσχέσεις, χωρίς νά λοποιηθον ποτέ.πειδή κατά κανόνα κούγεται πώς κκλησία φοροδιαγεύγει εναι μοναδικός στήν λλάδα θεσμός πού παλλάσσεται σκανδαλωδς, ο οκονομικές πηρεσίες τς κκλησίας πληροφορον πώς:τό 2011 κατεβλήθησαν φόροι κ μέρους τς Ε.Κ.Υ.Ο καί τν ερν Μητροπόλεων (Μονές, κκλησιαστικά δρύματα, νορίες) ψους 12.584.139,92 ερώ.

ναλυτικώτερα πληρώνουμε τούς ξς φόρους:
1.Φόρο πί τν κατ τος μισθωμάτων, πού εσπράττει τό Κράτος πό κίνητα, μέ συντελεστή 20% πί τς ξίας τους.
2.Συμπληρωματικό φόρο πί τν εσοδημάτων πό οκοδομές καί κμισθώσεις γαιν, μέ συντελεστή 3,6%.
3.Προκαταβολή το φόρου (γιά τό πόμενο τος), μέ συντελεστή 55% πί τς ξίας του παραπάνω συμπληρωματικο φόρυ.
4.Φόρο πί τς κίνητης περιουσίας, μέ συντελεστή 3‰ πί τς ντικειμενικς ξίας τν κινήτων (κτός ν πρόκειται γιά οκοδομήματα λατρευτικς, θρησκευτικς κοινωφελος χρήσεως π.χ. . Ναοί, γηροκομεα, χροι συσσιτίων).
5.Φόρο πί τν κληρονομιν καί δωρεν, μέ συντελεστή 0,5% πί τς ξίας τν δωρηθέντων.
6.Χρέος χαρτοσήμου καί δικαιώματα ΟΓΑ συνολικο ποσοστο 2,40% πί χρηματικς παροχς πιστν πρός τούς . Ναούς λόγ εροπραξιν. 
πίσης τά νομικά πρόσωπα τς κκλησίας παρακρατον καί ποδίδουν στίς Δ.Ο.Υ. τά παρακάτω φορολογικά σοδα:
1.Φόρο μισθωτν πηρεσιν γιά τούς κκλησιαστικούς παλλήλους καί συνεργάτες τους, πού μείβονται πό τόν προϋπολογισμό τους.
2.Φ.Π.Α. μέ τούς προβλεπόμενους συντελεστές γιά πηρεσίες καί γαθά.
3.Φόρο εσοδήματος μέ συντελεστή 8% σέ λα τά τιμολόγια παροχς πηρεσιν.
4.Φόρο εσοδήματος μέ συντελεστή 4% σέ λα τά δελτία ποστολς γαθν καί μέ συντελεστή 1% γιά τά γρά καύσιμα.

Η κκλησία δέ ζήτησε ποτέ νιση μεταχείριση ν σχέσει μέ τά λλα θρησκεύματα καί δόγματα καί μέ τούς πόλοιπους φορολογούμενους μή κερδοσκοπικούς ργανισμούς τς χώρας.

ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: γιος ωάννης Χρυσόστομος μς δίνει να χαρακτηριστικό το νθρώπου: «διπλον γάρ τοτο τό ζον, νθρωπος, λέγω, κ δύο συγκείμενος οσιν, τς μέν ασθητς, τς δέ νοητς, ψυχς, λέγω, καί σώματος, καί ν οραν καί ν γ συγγένειαν χων». φο τό πρόσωπο το νθρώπου ποτελεται πό δύο στοιχεα, τήν ψυχή καί τό σμα, κκλησία θά φροντίσει μέ λες της τίς δυνάμεις νά νισχύσει τόν λον νθρωπο.λλωστε Χριστός, ταν γινε νθρωπος, τόν λον νθρωπο προσέλαβε, ατόν τόν νθρωπο πού εναι «ν μικρ μέγας», πού εναι «πόπτης τς ρατς κτίσεως καί μύστης τς νοουμένης, Βασιλεύς τν πί γς, βασιλευόμενος νωθεν, πίγειος καί οράνιος, πρόσκαιρος καί θάνατος, ρατός καί νοούμενος, μέσος μεγέθους καί ταπεινότητος, πνεμα καί σάρξ.Πνεμα διά τήν χάριν καί σάρκα διά τήν παρσιν...ζον νταθα οκονομούμενον καί λλαχο μεθιστάμενον, καί πέρας το μυστηρίου, τ πρός Θεόν νεύσει θεούμενον». Δέν πιτρέπεται νά τηρομε πέναντι στόν άνθρωπο μονοφυσιτική στάση· λα νά γίνονται γιά τό σμα. Οτε πάλι νά περιοριζόμεθα μόνο στά λεγόμενα «πνευματικά». κκλησία νθαρρύνει στόν καιρό ατό τς κρίσεως με παφές, νοχές καί λλες παραστάσεις τό φρόνημα το λαο πού χει καταπέσει καί κινεται μεταξύ τς πελπισίας καί μοιρολατρίας.Όλοι ο πειρασμοί χουν μερομηνία λήξεως. Μεγαλύτερη πίδραση πό τά λικά γαθά χει παρουσία το ποιμένος στήν καθημερινή ζωή το νθρώπου. Ατοί πού κανονίζουν τίς τύχες μας πολλές φορές γνοον πώς εμαστε  πλάσματα μέ εαισθησίες, συναισθήματα, ντοχές καί προσδοκίες. Η κκλησία θέλει νά βλέπει τόν καθένα σάν τό τιμιώτατο πλάσμα τς δημιουργίας, γιά τό ποο Χριστός δωσε τό αμα Του.

πό τήν λλη πλευρά γάπη μας πρός τό Χριστό καί πρός τήν εκόνα το Χριστο θά μς δραστηριοποιήσει καί σέ νέργειες πού θά ξυπηρετον καί τίς λικές νάγκες το νθρώπου, ετε ατές εναι τροφές, φάρμακα, νοσηλευτικές πηρεσίες, στέγη πτωχν καί καταφρονημένων, παροχές σέ παιδιά καί κακοποιημένους νθρώπους, σπουδές νέων κ..λα ατά δέν εναι γιά τήν κκλησία φορμές γιά νά πιδειχθε, λλά εκαιρίες, γιά νά κφράσει τήν γάπη της στήν εκόνα το Θεο, δηλαδή στόν νθρωπο. Στήν προσπάθεια ατή θα πρέπει να υπάρχει και ή συμπαράσταση τς Πολιτείας. Πολλές φορές πό πισήμους φορες διαπιστώνεται μιά βαθειά γνοια γιά τά σα συμβαίνουν στήν κκλησία.τσι κούγονται πόψεις παντελς παράδεκτες γιά τήν περιουσία τς κκλησίας, τή μισθοδοσία το κλήρου, το μισθο τν ρχιερέων ποκρύπτεται σκοπίμως διοτελς πραγματικότητα τς προσφορς τς κκλησίας στό λαό. Η Πολιτεία πρέπει νά συμπαρασταθε στό βαρύ ργο της Εκκλησίας κι χι νά την βλέπει καχύποπτα καί ντίπαλό της.πίσης πό τήν Ερωπαϊκή νωση θέλουμε νά χουμε τή βοήθειά της. δη Διαρκής ερά Σύνοδος είχε στείλει πιστολή στόν Πρόεδρο Μπαρόζο καί έκθετε τίς πόψεις της γιά τήν κρίση καί τί περιμένουμε πό τήν Ερωπαϊκή νωση.Στήν πιστολή ατή πισημαίνεται πώς σύγχρονος ερωπαϊκός πολιτισμός διέρχεται μία νέα κρίση, κρίση ξιοπιστίας τς πολιτικς καί τν πολιτικν προσώπων, κρίση μπιστοσύνης τν πολιτν πέναντι στούς θεσμούς καί μάλιστα τούς ερωπαϊκούς. Χριστιανισμός, συνεχίζει πιστολή, πως καί κάθε λλη θρησκευτική κοινότητα, δέν μπορε νά κλείνει τά μάτια του πέναντι στά τεράστια προβλήματα τς νθρωπότητας, τά ποα δέν εναι μόνον οκονομικά καί πολιτικά, λλά προπάντων θικο χαρακτήρα.Τονίζεται πίσης τι κκλησία δέν μπορε νά ποδεχθε τήν χρεωκοπία τς νθρώπινης ξιοπρέπειας καί δέν μπορε νά συγχωρέσει τήν πτώχευση τν ξιν.

παντώντας στήν πιστολή ατή τς ερς Συνόδου Πρόεδρος τς Ερωπαϊκς πιτροπς, γράφει τι στηρίζει τό ργο πού κάνει κκλησία τς λλάδος, σ' ατή τή δύσκολη πορεία γιά τή χώρα μας καί προσβλέπει στήν νίσχυση τς συνεργασίας γιά νά μπορέσει λλάδα νά βγε πό τήν κρίση.Η κκλησία  τέλος καταδικάζει τίς τοκογλυφικές διαθέσεις ρισμένων κρατν ες βάρος το λληνικο λαο.

Τομέας Ενημέρωσης: Voiotosp.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: