16 Απριλίου, 2017

«ΣΥΓΧΩΡΗΣΩΜΕΝ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ»

Αγαπητοί φίλοι του Ιστολογίου μας,  

"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ"
«Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν Λαοί»
ΠΑΣΧΑ  Κυρίου  ΠΑΣΧΑ

  
ΣΥΓΓΝΩΜΗ  ΓΑΡ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΑΝΕΤΕΙΛΛΕ

Δεν είναι απλή ημέρα η σημερινή. Δεν είναι όπως όλες οι άλλες, όσο και αν αυτές είναι μεγάλες και ιστορικές. Σήμερα είναι Αναστάσεως Ημέρα, Αναστάσεως Κυρίου.  Και ο Κύριος είναι ο Χριστός, ο Σωτήρας μας. Εκείνος «Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας». Εκείνος «εξηγέρθη ως ο υπνών και ανέστη σώζων ημάς».

Εξηγέρθη, παρά τις σφραγίδες του Τάφου και την αυστηρή κουστωδία των Ρωμαίων στρατιωτών. Η Άνοιξις έρχεται μετά τον Χειμώνα, ο θερισμός μετά τον κόπον της σποράς και το κέρδος, μετά την θυσίαν και τον αγώνα.

Ανάστασις, ωραιότης, ευπρέπεια, χαρά, αγιασμός είναι λέξεις ταυτόσημοι και όλες έρχονται σαν καταστάσεις, σαν βιώματα, σαν επιτυχίες σ΄ εκείνους οι οποίοι ζουν με τα βλέμματα εστραμμένα πρός τον Αναστάντα Κύριο. 

Αυτήν την εικόνα είδεν ο Παύλος στην οδό της Δαμασκού και μετεβλήθη από διώκτην σε κήρυκα διαπρύσιο και Απόστολο των Εθνών. Αυτήν την εικόναν είδεν ο Μέγας Κωνσταντίνος και έγινεν ο πρώτος Χριστιανός Αυτοκράτωρ. Με αυτόν τον Φάρον της Αναστάσεως διέπλευσαν το πέλαγος της παρούσης ζωής οι Άγιοι Μάρτυρες, «οι καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες».

 «Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι» και ημείς «τω προϊόντι Χριστώ εκ του μνήματος ώς νυμφίω». Η δε λαμπάδα αυτή ας είναι η ζωή μας, η οποία θα καίη με το ανέσπερο Φώς της Αναστάσεως. Μια ζωή με ευσέβεια και ορθοδοξία, με έργα αγαθά και λόγους και σκέψεις άγιες.

Οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων ας βαστάζουν.

Οι έχοντες επίγνωση της αλήθειας, ας μεταδίδουν αυτήν με ταπεινοφροσύνην και επιείκεια προς τους αγνοούντας.

Οι κατέχοντες ας μεταδίδουν τα αγαθά του Θεού εις τους μη έχοντας.

Οι άρχοντες ας γινώμεθα διάκονοι των άλλων εις το αγαθόν.

Οι απλοί ας έχωμε υποταγή.

Οι πικραμένοι από αδικίες άλλων «συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει».

Ας δεχθούμε πλουσίαν την ευλογίαν του Κυρίου μας και ας γεμίσουμε τις ψυχές μας από δύναμη και απόφαση. Χρειάζεται «καινούς» ανθρώπους ο Χριστός! 

Ζητούν εργάτες του καλού, οι καιροί. Οι τάξεις των στρατιωτών της αρετής και της ευσεβείας είναι ανάγκη να πυκνωθούν και οι αφοσιωμένοι στην Ορθοδοξία και τις Παραδόσεις των Πατέρων οφείλουν να ενδυναμωθούν στην επαγρύπνηση, δια την παραφυλακήν της πνευματικής κληρονομίας, της Ιστορίας και της Πατρίδος μας.

Εκκλησία της Αναστάσεως εχαρακτηρίσθη η Ορθοδοξία. Εμείς δε όλοι πρέπει να δικαιώσουμε τον μέγαν τούτον ορισμό και να γίνωμε σφραγίδες και έντυπα της ομολογίας μας. 

Η Ορθοδοξία πρέπει να δώση στον κόσμο την παρουσία της Αναστάσεως και να επαναστρέψη  τον προσανατολισμό των λαών και των κοινωνιών προς τον, εκ του Τάφου, ανατείλαντα Ήλιον της Δικαιοσύνης, ώστε τα πάθη και τα  μίση, οι έριδες και οι μάχες να μεταστραφούν σε συνεργασία και ενότητα και αγάπη.

Να παύσουν οι πόλεμοι και οι επιθετικές προπαρασκευές. Τεράστια κεφάλαια, τα οποία θα ήταν σε θέση να μετριάσουν τη δυστυχία και τον πόνο, γίνονται αιτία να μεγαλώνουν οι συμφορές και να χύνεται ποταμηδόν το ανθρώπινο αίμα. Αλλά τον φόβο, ο οποίος έγινε μόνιμος συνοδός στη ζωή μας στους χαλεπούς καιρούς, που διερχόμεθα, μόνον ο Αναστάς Χριστός είναι δυνατόν να τον αποβάλλη.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι ο Αναστάς Κύριος να διατηρή  άπαντας εν υγεία, χαρά και ειρήνη. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ!
 
Δημοσίευση σχολίου