08 Μαρτίου, 2017

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

Οι αλήθειες και τα ψέματα για το πολύπαθο Τάμα του Έθνους!.Η έμπνευση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη για την ανέγερση του ναού του Σωτήρος, το ψήφισμα της Δ' Εθνοσυνέλευσης, η υπογραφή του Καποδίστρια, τα διατάγματα του Όθωνα και η ανακίνηση το 1968 από τον Γ. Παπαδόπουλο.

Η ιστορία του Τάματος του Έθνους αρχίζει ουσιαστικά το 1824. Ήταν τότε που οι ορδές της Στρατιάς του Ιμπραήμ εισέβαλαν στην Πελοπόννησο για να καταπνίξουν την Ελληνική Εθνεγερσία και οι Έλληνες περιήλθαν σε δεινή θέση.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υπήρξε ο εμπνευστής του Τάματος του Έθνους. Κάλεσε τους οπλαρχηγούς και ορκίστηκαν όλοι μαζί ότι, εάν το Έθνος και ο Αγώνας σωθούν από τον κίνδυνο, τότε η Νέα Ελλάς θα οικοδομήσει έναν μεγαλειώδη ναό αφιερωμένο στον Σωτήρα Χριστό!

Πράγματι, στις 31 Ιουλίου 1829 η Δ΄ Εθνική Συνέλευσις στο Αργος εξέδωσε το Η΄ Ειδικό Ψήφισμα για την εκπλήρωση του Τάματος του Έθνους. Το ψήφισμα υπεγράφη από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 5 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ως διάταγμα «Περί ανεγέρσεως Ναού του Σωτήρος εν Αθήναις».

Το επόμενο βήμα έγινε επί βασιλέως Όθωνος, κατόπιν υποδείξεως του ιδίου του Θ. Κολοκοτρώνη. Ο Οθων εξέδωσε δύο Βασιλικά Διατάγματα:Το πρώτο στις 25 Ιανουαρίου 1834 και το δεύτερο στις 3 Απριλίου 1838 (ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 12/11-4-1838) για την ανέγερση του Τάματος του Έθνους.

Δυστυχώς όμως οι όρκοι, τα ψηφίσματα, τα διατάγματα κ.λπ. έμειναν γράμματα κενά… Το Τάμα του Έθνους λησμονήθηκε. Πέρασε στη λήθη για 130 ολόκληρα χρόνια.

Στα Τουρκοβούνια:Στις 14 Δεκεμβρίου 1968 ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ανακοίνωνε την ανακίνηση του θέματος. Και πράγματι στις 4 Ιανουαρίου 1969 στο υπουργικό συμβούλιο ελήφθη η απόφασις πραγματοποιήσεως του Τάματος του Έθνους.

Ο ναός θα ανεγείρετο στα Τουρκοβούνια, στη θέση μεταξύ Γαλατσίου και Ψυχικού, και συγκεκριμένα στο σημείο όπου υπάρχει το μικρό Μοναστήρι του Προφήτου Ηλία. Δεσπόζει στο λεκανοπέδιο Αττικής και είναι ορατό από θαλάσσης!

Τον Μάιο 1969 συνεστήθη μία «Ανωτάτη Επιτροπή Ανεγέρσεως Ιερού Ναού του Σωτήρος».

Πρόεδρος ανέλαβε ο ίδιος ο Παπαδόπουλος και μέλη οι:

■Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄

■Αντιπρόεδρος Στ. Παττακός

■Υπ. Συντονισμού Ν. Μακαρέζος

■Υπ. Παιδείας Θεοφ. Παπακωνσταντίνου

■Υπ. Δημ. Έργων Κων. Παπαδημητρίου

■Υφ/γός Προεδρίας Κων. Βοβολίνης.

Στις 18 Οκτωβρίου 1969 δημοσιεύθηκε το Ν.Δ. 320/69 (ΦΕΚ 206). Με αυτό ιδρύθηκε «Ειδικό Ταμείο Ανεγέρσεως Ιερού Ναού του Σωτήρος».

Το Ταμείο απετελείτο από 5μελές διοικητικό συμβούλιο με 3ετή θητεία και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 1039/71 (ΦΕΚ 238), με το οποίο προστέθηκαν και δύο εκπρόσωποι των υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.

Το Ν.Δ. 320/69 προέβλεπε και μία «Κυβερνητική Συντονιστική Επιτροπή», η οποία «…έχει ως αποστολήν την γενικήν εποπτείαν, κατεύθυνσιν και παρακολούθησιν της πραγματώσεως του έργου και τον ειδικώτερον καθορισμόν του θέματος του Τάματος του Έθνους».Αυτή αντικατέστησε την «Ανωτάτη Επιτροπή» και στην τελική μορφή της (Ν.Δ. 1039/71) αποτελείτο από τους:

■Πρωθυπουργό ως πρόεδρο

■ Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος

■Αντιπροέδρους της κυβερνήσεως

■Υπουργό βοηθό πρωθυπουργού

■Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών

■Υπουργό Δημοσίων Έργων.

Για την υποβοήθηση του έργου της ανωτέρω επιτροπής συστάθηκε και «Γνωμοδοτικό Συμβούλιο» αποτελούμενο από τους:

■Δήμαρχο Αθηναίων

■ Πρόεδρο Ακαδημίας Αθηνών

■ Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών

■Πρύτανη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου

■Γενικό διευθυντή Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως

■Κοσμήτορα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Το Ν.Δ. 320/69 προέβλεπε «Πανελληνίους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς» για προσχέδια του ναού «…μεταξύ Ελλήνων αρχιτεκτόνων, διπλωματούχων των Ανωτάτων Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου  Πολυτεχνείου, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή ισοτίμου Σχολής της αλλοδαπής».

Επίσης συνιστούσε «Κριτική Επιτροπή» των διαγωνισμών, η οποία στην τελική μορφή της (Ν.Δ. 1136/72 - ΦΕΚ 57) αποτελείτο από:

■Εκπρόσωπο της Εκκλησίας

■Ένα μέλος της τάξεως Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας

■Έναν αρχιτέκτονα του Ε. Μ. Πολυτεχνείου

■Έναν αρχιτέκτονα της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

■Έναν αρχιτέκτονα με βαθμό επιθεωρητού του υπουργείου Δημοσίων Έργων

■Έναν αρχιτέκτονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

■Έναν αρχιτέκτονα της Κοσμητείας Εθνικού τοπίου και πόλεων

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έγιναν τρεις διαδοχικοί διαγωνισμοί προσχεδίων του Τάματος. Η κοινότητα των Ελλήνων αρχιτεκτόνων δεν ενέκρινε κανένα, διότι έκρινε ότι «δεν πληρούν τους βυζαντινούς σχεδιασμούς».

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
Στις 28 Οκτωβρίου 1971 ο Γεώργιος Παπαδόπουλος θεμελίωνε το έρ­γο διαμορφώσεως του χώρου ανεγέρσεως του Ναού. Και, μεταξύ άλ­λων, ανακοίνωσε βραβεία στους Έλληνες αρχιτέκτονες για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο καλύτερο σχέ­διο του ναού.

Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ο χώρος των Τουρκοβουνίων μετα­μορφώθηκε σε αυτό που γνωρίζου­με σήμερα ως Αττικό Άλσος

Απαλλοτριώθηκε χώρος πενταπλάσιος του Εθνικού Κήπου, κα­λύφθηκαν τα σπήλαια των λατο­μείων, δενδροφυτεύθηκε ολόκληρος ο λόφος, διανοίχθηκαν ολό­κληρη η περιφερειακή λεωφόρος και περιμετρικές οδοί

Προεβλέπετο να είναι η λεωφόρος που θα εγίνοντο οι παρελάσει προ του Τάματος. Θα αποτελούσε συνέχεια της Ηρώδου Αττικού με τούνελ κά­τω από τον Λυκαβηττό και, τέλος, βορειοδυτικά του Τάματος να ενω­θεί με την Αττική Οδό στην Φραγκοκκλησιά ή στα δυτικά όρια της Μεταμορφώσεως!

Παραλλήλως το Ταμείο συγκέ­ντρωσε συνολικά 453.000.000 δρχ. και έγινε τέταρτος διαγωνισμός, ο oποίος ενεκρίθη. Η ανέγερση του Τάματος του Έθνους προεβλέπετο να αρχίσει το έτος 1974, όμως το καθεστώς Ιωαννίδη το πάγωσε...

Μέσα στο κύμα σπιλώσεως της 21ης Απριλίου που άρχισε μετά τη «μεταπολίτευση» υπεβλήθη μήνυ­ση εναντίον του Αρ. Σκυλίτση για δήθεν κατάχρηση των χρημάτων του Ταμείου.

Ο Αρ. Σκυλίτσης πα­ρουσίασε τις αποδείξεις εσόδων και εξόδων βεβαιωμένες από το Ελε­γκτικό Συνέδριο και όχι μόνον κα­τάχρηση δεν ευρέθη, αλλά απεδεί­χθη ότι ο ίδιος είχε βάλει ποσά από την προσωπική του περιουσία υπέρ του Τάματος!

Αντί καταδίκης, το βούλευμα τον εξύμνησε για τον χρηστό τρόπο διαχειρίσεως των χρημάτων! Και εδώ έρχεται το ερώτημα: Τι έγιναν αυτά τα χρήματα μετά τη «μεταπολίτευση»;

Τομέας Ενημέρωσης: Voiotosp.blogspot.gr
 


 


Δημοσίευση σχολίου