22 Μαρτίου, 2017

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ - ΙΕΡΕΙΣ - ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ;

 

Ας δούμε γιατί αποτειχίζονται Αρχιερείς - Ιερείς - Μοναχοί καθώς  και η Ιερά Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.Το βέβαιο είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος όπου βρεθεί και όπου σταθεί κηρύττει γυμνή τη κεφαλή την Αίρεση και τον Οικουμενισμό όπως θα διαπιστώσετε από το κάτωθι εμπεριστατωμένο κείμενο.

Αποτειχίζονται για τους κάτωθι λόγους:

Διότι:Κατ τν θρονικν ορτν το Φαναρίου 30-11-1998 κ. Βαρθολομαίος προσ­φωνν τν Παπικν ντιπροσωπείαν είπε μεταξ λλων κα τ ξς· 

«Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Η. Keeler κα λοιπο ν Χριστ δελφο ο ποτελοντες τν ντιπροσωπείαν τς κκλησίας Ρώμης,… Δν πρέπει ν σπαταλήσωμεν τν χρόνον ες ναζητήσεις εθυνν.

Ο κληροδοτήσαντες ες μς τν διάσπασιν προπάτορες μν πρξαν τυχ θύματα το ρχεκάκου φεως κα ερίσκονται δη ες χερας το δικαιοκρίτου Θεο. Ατούμεθα πρ ατν τ λεος το Θεο, λλ’ φείλομεν νώπιον Ατο πως πανορθώσωμεν τ σφάλματα κείνων.…

Εθε ν ξιώσ μς Κύριος ν δωμεν κα τν νάστασιν τς νότητος τς Μις, γίας, Καθολικς κα ποστολικς κκλησίας Ατο. μήν» (περ. «πίσκεψις» τ. 563/1998, σελ. 22-29).

Διότι:Ες τ νωτέρω πόσπασμα διαβάζουμε, τι κ. Βαρθολομαίος διατυπώνει νώπιον τς Παπικς ντιπροσωπείας τν εχν «ν ξιώσ μς Κύριος ν δωμεν κα τν νάστασιν τς νότητος τς Μις, γίας, Καθολικς κα ποστολικς κκλησίας Ατο. μήν».

Διότι: κ. Βαρθολομαίος τ 1991, ς μητροπολίτης Φιλαδελφείας, μιλώντας σ παπικούς, εχε διατυπώσει μίαν διαφοροποιημένην π τ ρθόδοξα δεδομένα κκλησιολογίαν:

«Δν εναι δυνατό», επε, «ν θεωρήσουμε τι, ετε μες ο ρ­θόδοξοι, ετε σες ο Ρωμαιοκαθολικοί, χουμε ποκλειστικ διοκτησία τν διαδοχ τς ρχαίας κκλησίας» (περιοδικν «πίσκεψις» τ. 464/1-7-1991, σ. 9)

Διότι: κ. Βαρθολομαίος πραγματοποιν πίσημον πίσκεψιν ες τ Βατικανν τν 27-6-1995 κα μιλν σ νεαρος παπικος επε μεταξ λλων κα τ ξς:

«Τέκνα τς κκλησίας ν Κυρί ελογημένα κα γαπητά…, συνεορτάζομεν νατολ κα Δύσις (ννοε τν θρονικν ορτν τς Ρώμης). Θεο τ δρον…  

ορτάζομεν, διότι εμεθα π γς πορευομένη κοινωνία τν γίων…, εναι δ ορτ τς κκλησίας πεπληρωμένη ταν εναι παροσα κα συνεορτάζουσα νεολαία…

λάβατε δι το γίου Βαπτίσματος κα το Χρίσματος τ χαρίσματα το γίου Πνεύματος. Φέρετε ν τ ψυχ κα τ μετώπ μν τ σημεα τς Βασιλείας το Θεο» (περιοδικν «πίσκεψις» τ. 520/31-7-1995, σσ. 19, 20, 5 κα 6).

Διότι: κ. Βαρθολομαίος κατ τν μιλίαν του τν 4-11-1994, σ διαθρησκειακν συνάντησιν ες τν ταλικν πόλιν Riva del Garda, που μίλησε σ παρισταμένους γέτας διαφόρων θρησκειν, επε:«Πρέπει ν συμβάλωμεν στε ν φέρωμεν ες τ προσκήνιον τς πνευματικς ρχς το Οκουμενισμο, τς δελφωσύνης κα τς ερήνης. 

Πράγματι, δι τν λόγον ατν συνεκεντρώθημεν δ! Ατς εναι νας τρόπος, δι το ποίου μες ο κληρικο δυνάμεθα ν βοηθήσωμεν ατος ο ποοι κυβερνον. βαθεα κα σταθερ πνευματικότης μας ρχεται ες ξεαν ντίθεσιν μ τν γκόσμιον χαρακτρα τς συγχρόνου πολιτικς.…

Ατα α δυνατότητες νακύπτουν π τν δίαν τν φύσιν τς διότητος πο φέρομεν, νδρες κα γυνακες, ς κλητο το Θεο. ς μία κοινότης πίστεως δυνάμεθα ν ντιμετωπίσωμεν τν κοσμικν ομανισμν κα τν θνικισμν μ γάπην, μ πνεμα Οκουμενισμο κα μ τν γι σεβασμόν μας πρς τν παράδοσιν.

λλ τοτο δυνάμεθα ν πιτύχωμεν μόνον ἐὰν εμεθα νωμένοι ν τ πνεύματι το νς Θεο, “Δημιουργο τν πάντων, ρατν τε κα οράτων”: Ρωμαιοκαθολικο κα ρθόδοξοι, Προτεστάνται κα βραοι, Μουσουλμνοι κα νδουϊσταί, Βουδδιστα κα Κομφουκιανισταί…»(περιοδικν «ρθοδοξία» το Πατριαρχείου, τεύχος. κτωβρίου.-Δεκεμβρίου 1994, κατ μετάφρασιν).γαστ συνεργασία τν κληρικν μ τος κυβερνήτας τν λαν π τ προπέτασμα τς γάπης!

Διότι:μιλν κ. Βαρθολομαίος τν 20-12-2001 ες τν Α΄ Διαθρησκειακν Συνάντησιν τν Βρυξελλν κα πευθυνόμενος σ κπροσώπους τν τριν μονοθεϊστικν θρησκειν χρησιμοποίησε μοειδ Θεολογία κα δι τος λλοθρήσκους (ουδαϊσμο, Μουσουλμανισμο, Χριστιανισμο) κα επε:

«Παρακαλομεν θερμς αυτος κα λλήλους ν δώσωμεν ες τος πιστούς μας κα τν κόσμον λον νόθευτον τ ερηνοποιν μήνυμα το νς καί μόνου ληθινο Θεο, ποος μς συνεκέν­τρωσεν ν τ γάπ Του νταθα…

μες ο πιστεύοντες ες να προ­σω­πι­κν Θεν χομεν τν μπειρίαν τς γάπης Ατο κα τς ερήνης, ποία γκαθίσταται ες τν ψυχήν μας κα πληρο κα ναπαύει ατήν, ταν ποκαθίσταται κοινωνία τν προσωπικν πάρξεων το ταπεινο νθρώπου κα το μεγάλου Θεο

Ἐὰν σταθμεν μ τ προσκον δέος πέναντι τν προσωπικν ναζητήσεων κάστης ψυχς, ποία, γεννηθεσα ες ρισμένην θρησκευτικν παράδοσιν, νοίγει τς πτέρυγάς της δι ν πετάξ ες ναζήτησιν το γαπημένου.

Αντιλαμβανόμεθα τι χομεν νθρώπινον χρέος ν σεβασθμεν πολύτως τν προσωπικν πορείαν κάστου πρς τν περτάτην γάπην. Τότε ναγκαλιζόμεθα ν ερήν τν ψυχν ατν κα παρακολουθομεν ν κρ σιωπ κα προσευχ τν πορείαν της,

 Ετε συμβαδίζει μ μς (τος Χριστιανος).Ετε κολουθε λλον δρόμον (λ.χ. τν ουδαϊσμν τ σλάμ), διότι γαπημένος Θεός, Κύριός της, τν ναμένει κα θ τς δείξ τν δρόμον.Δν χρειάζεται π μέρους μν οδεμία βία, οδεμία πίεσις, μόνον στοργ κα ερήνη» (περιοδικν «πίσκεψις» τ. 603/31-12-2001).

Διότι:Συνεπς πρς τν καινοφαν κκλησιολογίαν του, κ. Βαρθολομαίος χει παραιτηθ π τν θεόθεν καθωρισμένην ποστολν τς κκλησίας «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τ θνη, βαπτίζοντες ατούς…» (Ματθ. 28,19).

Δν πιδιώκει ν δηγήσ ­τεροδόξους κα τεροθρήσκους ες τν λήθειαν το Εαγγελίου ο κ. Βαρθολομαίος. Τ διεκήρυξε «γυμν τ κεφαλ» ες τ Durban τς Ν. φρικς τν 17-3-2001 σ μήνυμά του μ τν εκαιρίαν Παγκοσμίου Διασκέψεως λέγοντας:

« ρθόδοξος κκλησία δν πιδιώκει ν πείσ τος λλους περ συγκεκριμένης τινς ντιλήψεως τς ληθείας τς ποκαλύψεως, οτε πιδιώκει ν τος μεταστρέψ ες συγκεκριμένον τιν τρόπον σκέψεως»,-στοσελίδα τς ρθοδόξου κκλησίας τς σθονίας.

Διότι: κ. Βαρθολομαίος προσέφερε ς δρον τ Κοράνιον κα τ νομάζει ερν κα γιον. Τν 29-10-2009 μετέβη ες τν τλάντα τν Η.Π.Α., πισκέφθηκε τν πρόεδρον τς Coca-Cola κ. Muhtar Kent κα το προσέφερεν να Κοράνιον λέγοντας· «χω να μικρ ναμνηστικό.

Μικρ κα σπουδαο. ναμνηστικ (γι) τν Muhtar. Ατ εναι τ γιο Κοράνιο, τ ερ βιβλίο τν μουσουλμάνων δελφν μας» (www.youtube.com/watch?v=­5p7DqpeTJM8). Δυστυχς τν χειρονομίαν ατν τν μιμήθησαν κα λλοι ρχιερες π μεγάλ σκανδαλισμ τν ρθοδόξων πιστν.

Διότι:Τ Οκουμενικν Πατριαρχεον προωθε τν κοινν ορτασμν το Πάσχα μεταξ ρθοδόξων κα Παπικν.

Τν κοινν ορτασμν προωθοσε ρχικ τ Βατικανν π τ 1960, τν στόχον του ­μως ατν τν πισημοποίησε κατ τν Β´ Βατικανν Σύνοδον (1965) κα τν πεδέ­χθη μακαριστς πατριάρχης ­θηναγόρας, ποος γινεν νθερμος ποστηρικτς τς δέας ατς.

Τ Οκουμενικν Πατρι­αρχεον μ τν π ριθμ. 150 πρωτ. 420/26-5-1995 γκύκλιόν του κανε λόγον δι «τν καθορισμν κοινς μερομηνίας ορτασμο φ πάντων τν χριστιανν τς Μεγάλης ορτς το γίου Πάσχα».γνοε κ. Βαρθολομαίος περιφρονε τ περ τούτου διακελευόμενα π τν γίων Πατέρων κα τν ερν Κανόνων;

Διότι: Σ παλαιότερον δημοσίευμά του ες τ Ρωμαιοκαθολικν περιοδικν «The National Catholic Reporter» (in the January 21, 1977) Ο κ. Βαρθολομαος γραψε τ ξς ποκαλυπτικ τν προθέσεών του δι τν μέλλουσαν ν συνέλθ Πανορθόδοξον Σύνοδον:

«Ο δικοί μας στόχοι εναι διοι μ ατος το πάπα ωάννου 23ου ν κσυγχρονίσωμεν τν κκλησίαν κα ν προωθήσωμεν τν νότητα τν Χριστιανν.πίσης, Σύνοδος θ σημάν τ νοιγμα τς ρθοδόξου κκλησί́ας ες τς μ Χριστιανικ́ς θρησκείας κα ες λό́κληρον τν νθρωπό́τητα.
  
Ατ́ σημαί́νει μί́αν νέ́αν στάσιν ́ναντι το σλά́μ, το Βουδισμό, το σύγχρόνου πολιτισμό κα ́σον φορ́ τς πιδιώ́ξεις δι δελφό́τητα χωρ́ς ρατσιστικ́ς διακρί́σεις… μ ́λλα λό́για θ σημά́ν τ τέ́λος δώ́δεκα αώ́νων πομονώσεως τς ρθοδόξου κκλησί́ας». Συνεπς «περ δει δεξαι»!

T γγλικ κείμενο χει ς ξς· In an article dating back from when Ecumenical Patriarch Bartholomew was still a Metropolitan, in the journal The National Catholic Reporter, the Patriarch said the following, revealing his intentions for the Pan-Orthodox Council:“Our aims are the same an John’s (Pope John XXIII):

 to update the Church and promote Christian unity… The Council will also signify the opening of the Orthodox Church to non-Christian religions, to humanity as a whole. This means a new attitude toward Islam toward Buddhism, toward contemporary culture, toward aspirations for brotherhood free from racial discrimination…in other words, it will mark the end of twelve centuries of isolation of the Orthodox Church.”[4].

[4]“Council Coming for Orthodox», interview by Desmond O’Grady, The National Catholic Reporter, in the January 21, 1977 edition. See also:http://orthodoxinfo.com/ecumenism/towards.aspx.

Τέλος κ. Βαρθολομαος εχε τν τυχ μπνευσιν ν διατυπώσ τεροδιδασκαλίας κα ν ποπέσ οτως ες σωρείαν εροκανονικν παραβάσεων, α ποαι καταδικάζονται π τν κατωτέρω παρατιθεμένων ερν Κανόνων.

στ΄ Κανν τς Β΄ Οκουμενικς ΣυνόδουΑρετικος δ λέγομεν, τούς τε πάλαι τς κκλησίας ποκηρυχθέντας, κα τος μετ τατα φ μν ναθεματισθέντας. Πρς δ τούτοις, κα τος τν πίστιν μν τν γι προσποιουμένους μολογεν, ποσχίσαντας δ κα ντισυνάγοντας τος κανονικος μν πισκόποις».
ι΄ποστολικός·«Συμπροσευχ μεθ αρετικο φωρισμένου δι φορισμο τιμωρεται». με΄ποστολικός· «Συμπροσευχ μεθ αρετικν συνεπάγεται φορισμν δι κληρικούς, λλ οτοι π πλέον καθαιρονται ἐὰν δεχθσι τος αρετικος ς κληρικούς».
ξδ΄ποστόλων·«Συμπροσευχ μεθ αρετικν συνεπάγεται φορισμν οκοι.
Ἐὰν γίν ες συναγωγν βραίων αρετικν, συνεπάγεται καθαίρεσιν δι κληρικν κα φορισμν δι λαϊκόν».
στ΄Λαοδικείας·«Αρετικο μ παρνούμενοι τς αρεσιν αυτν μποδίζονται εσελθεν ες Ναν ρθόδοξον».
ξη΄ποστόλων·«Χειροτονία, βάπτισμα κ.λπ. μυστήρια αρετικν κυρά εσι».
ιδ΄Δ΄ΟκουμενικςΣυνόδου«Γάμος μεθ αρετικν λλοθρήσκων παγορεύεται».
ρλα΄,ρλβ΄,ρλγ΄τς ν Καρθαγέν Τοπικς Συνόδου (418 419 μ.Χ.)· κανόνες ο ποοι πενθυμίζουν τ ερν χρέος τν πισκόπων τς παναφορς τν αρετικν (τν πεπλανημένων) ες τος κόλπους τς ρθοδόξου κκλησίας.
ζ΄ποστόλων«Ετις πίσκοπος Πρεσβύτερος Διάκονος τν γίαν το Πάσχα μέραν πρ τς αρινς σημερίας μετ ουδαίων πιτελέσ, καθαιρείσθω».

Κύριε Βαρθολομαίε έστω και αυτή την ύστατη ώρα στας δυσμάς του βίου σας ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ!!!

Π.ΒΟΙΩΤΟΣ 


Δεν υπάρχουν σχόλια: