05 Αυγούστου, 2017

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 
Προς τίνα καταφύγω άλλην Αγνή; 
που προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι; 
που πορευθώ; ποίαν δε εφεύρω καταφυγήν;
ποίαν θερμήν αντίληψιν; ποίον εν ταις θλίψεσι βοηθόν;
Εις σε μόνην ελπίζω, εις σε μόνην καυχώμαι,
και επί σε θαρρών κατέφυγον.


Δημοσίευση σχολίου