03 Αυγούστου, 2017

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε, 
μεσιτεία  προς τον Ποιητήν αμετάθετε,  
μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, 
αλλά πρόφθασον, ως αγαθή,  
εις την βοήθειαν ημών, 
των πιστώς κραυγαζόντων σοι. 
Τάχυνον εις πρεσβείαν, 
και σπεύσον εις ικεσίαν, 
η προστατεύουσα αεί, 
Θεοτόκε, των τιμώντων σε.

Δημοσίευση σχολίου