13 Αυγούστου, 2017

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 
Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, 
αποστόλων η δωδεκάς, οι άγιοι πάντες, μετά τής Θεοτόκου, 
ποιήσατε πρεσβείαν, εις τό σωθήναι ημάς.

Δημοσίευση σχολίου