11 Αυγούστου, 2017

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 
Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, 
και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ, 
την αδιαφθόρως, Θεόν Λόγον τεκούσαν, 
την όντως Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν.

Δημοσίευση σχολίου