27 Ιουλίου, 2017

EUROSTAT ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017)

 

Σύμφωνα με την Eurostat, σχετικά  το δημόσιο χρέος των χωρών της Ευρωζώνης και της ΕΕ για το 1ο τρίμηνο 2017 ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε στο +89,5% στο τέλος του 1ο τριμήνου 2017, από +89,2% στο τέλος του 4ου τριμήνου του 2016.

Στην ΕΕ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε στο +84,1% στο 1ο τρίμηνο 2017, από +83,6% στο τέλος του 4ου τριμήνου του 2016.

Σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2016, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχώρησε κατά το 1ο τρίμηνο του 2017 τόσο στην Ευρωζώνη (από +91,2% σε +89,5%) όσο και στην ΕΕ (από +84,3% σε +84,1%).

Για την Ελλάδα σημειώνεται ότι το ποσοστό δημόσιου χρέους για το 1ο τρίμηνο 2017 βρίσκεται στο 176,2%.  Τα υψηλότερα ποσοστά δημόσιου χρέους καταγράφονται:

Ελλάδα (176,2%),

Ιταλία (134,7%)

Πορτογαλία (130,5%) ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά

Εσθονία (9,2%),

Λουξεμβούργο (23,0%)

Βουλγαρία (28,6%).

Επίσης, οι μεγαλύτερες μειώσεις του ποσοστού δημόσιου χρέους στο εν λόγω τρίμηνο, σε σχέση με το προηγούμενο, καταγράφονται σε Ελλάδα (-2,9 pp), Ολλανδία (-2,2 pp) και Αυστρία (-2,0 pp).

Δημοσίευση σχολίου