27 Ιουλίου, 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ


Πρός 
Τούς ελαβεστάτους φημερίους καί Διακόνους 
τς καθ΄ μς ερς Μητροπόλεως.

γαπητοί μου Πατέρες καί δελφοί,
Σέ ποχές ξαιρετικά παιτητικές δημόσια παρουσία μας χει μεση πίδραση στή συνείδηση τν πιστν καί στόν τρόπο πού προσεγγίζουν τή σχέση τους μέ τήν κκλησία. 

Κανείς δέν μφισβητε πς κλρος προσπαθε σήμερα νά ξιοποιήσει τά σύχγρονα πικοινωνιακά μέσα γιά νά δώσει στόν σημερινό κλυδωνιζόμενονθρωπο χερα βοηθείας. Στίς μέρες μας μέρος το δημοσίου βίου μας ποτελον καί τά μέσα κοινωνικς δικτύωσης (facebook, Twitter,Instagram κλπ.).

ς πίσκοπός σας ποτέ δέν θά θελα νά προβ σέ νέργειες ποκλεισμο τν ερέων μου πό τήν διαδικτυακή συμμετοχή τους καί τήν κε παρουσία καί δραστηριοποίησή τους, εδικά τώρα πού τό διαδίκτυο μπορε νά ποτελέσει να μοναδικό ργαλεο στήν ποιμαντική καί στήν πικοινωνία μας μέ τούς χριστιανούς δελφούς μας.

Παρά τατα, σωρεία γεγονότων πού χουν ποπέσει στήν ντίληψή μου μέ ναγκάζουν νά φιστήσω τήν προσοχή λων μας στή σωστή καί επρεπ διαδικτυακή παρουσία μας, εδικά στά μέσα κοινωνικς δικτύωσης.

Πρτο μέλημά μας εναι παρουσία μας στά μέσα κοινωνικς δικτύωσης, ετε μέ σα γραπτς ναφέρουμε, ετε μέ τό φωτογραφικό λικό πού νεβάζουμε καί διαχειριζόμαστε, νά εναι παρουσία ερέων καί ποιμένων, καί χι λαϊκν˙ εμεθα κληρικοί καί χουμε χρέος νά γωνιζόμαστε στή συναναστροφή καί στήν κοινωνική παρουσία μας νά δίδουμε λόγο Χριστο.

Δέν δυνάμεθα νά χρησιμοποιομε τά μέσα κοινωνικς δικτύωσης χωρίς κκλησιαστική συνείδηση καί συνάμα χωρίς κκλησιαστικό φρόνημα. Δίνουμε μαρτυρία κκλησίας καί χι λλότριων χώρων.

Δέν εμεθα οτε πολιτικοί ναλυτές, οτε δυνάμεθα νά διατυπώνουμε πολωτικές κφράσεις τασσόμενοι πέρ το νός το λλου χρωματίζοντας τσι τίς κομματικές μας πιλογές. πιπλέον καλόν εναι ρετή τς διάκρισης νά διαπνέει τόν τρόπο μας. Ο χριστιανοί μας εναι ταλαιπωρημένοι καί κουρασμένοι ψυχικά. 

ς κ τούτου χρειάζεται κατανόηση πό μέρους μας καί συνεχ πενθύμιση τι οτε ατόκλητοι σωτρες εμαστε οτε ρχή καί τό τέλος τς κκλησίας. Γιά ατό καλό θά εναι νά μήν ναλωνόμαστε σέ διαδικτυακές μεγαλορητορίες καί τέρμονες κριτικές πού περισσότερο γωισμό καί παρση μς προσδίδουν παρά κκλησιατική παρρησία.

Εμεθα διάκονοι τν Μυστηρίων τν Πνευματικν καί μέλη τς κκλησίας καί ς φορες τς χάριτος το Παναγίου Θεο θά πρέπει νά ναπαύουμε καί χι νά σκανδαλίζουμε, νά νώνουμε καί σέ καμία περίπτωση νά διαιρομε.

Παρακαλ, λοιπόν, γιά τήν νταπόκριση καί τήν συμμόρφωση λων γιά νά δοξάζεται τό νομα το Θεο καί νά ξιωνόμεθα νά γινόμεθα αθεντικοί καί γνήσιοι συνεργοί στό ργο τς κκλησίας μας.

Σέ ποιαδήποτε παρεκτροπή καί κρότητα θά ναγκασθομε νά προβομε στή λήψη λλων μέτρων πρός ποφυγή το σκανδαλισμο το εσεβος πληρώματος.
Μετά πατρικν εχν,
Μητροπολίτης
Νέας ωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ
Δημοσίευση σχολίου