29 Ιουλίου, 2017

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

 

Παρά τις αντιδράσεις της Εκκλησίας και μεγάλου μέρους του κόσμου, η καύση νεκρών στη χώρα μας είναι πλέον γεγονός. Οι δήμοι που είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αποτεφρωτήρια δεν το έκαναν, κι έτσι ο Π. Σκουρλέτης αποφάσισε να βάλει και τους ιδιώτες στο παιχνίδι. 

Με τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., Ποταμιού, ΔΗ.ΣΥ. και Ένωσης Κεντρώων υπερψηφίστηκε χθες η διάταξη που περιλαμβανόταν στο πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ.

Και δίνει τη δυνατότητα σε δήμους και περιφέρειες (σε δικές τους εκτάσεις) αλλά και σε ιδιώτες (έπειτα από λήψη της σχετικής άδειας) να προχωρήσουν στην ίδρυση αποτεφρωτηρίων για την καύση των νεκρών.

Ειδικότερα, τεχνικά ζητήματα για τα κέντρα αποτέφρωσης νεκρών θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας. 

Η διάταξη για τη δημιουργία ιδιωτικών αποτεφρωτηρίων καταψηφίστηκε από τους ΑΝ.ΕΛ. «Η αποτέφρωση για μας είναι μια βίαιη πράξη.

Η ιερότητα της ψυχής βρίσκεται σε συνάρτηση με την ιερότητα του σώματος κατά το χριστιανικό δόγμα» είπε ο εισηγητής του κόμματος Κώστας Κατσίκης.

Τη διάταξη καταψήφισαν και η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ, το οποίο διαφωνεί με την παροχή σε ιδιώτες άδειας λειτουργίας αποτεφρωτηρίου, και όχι με την ουσία της διάταξης.

Άνοιξε ο δρόμος για την κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στη χώρα μας Εκπρόσωποι  πολυεθνικής εταιρείας.

Η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών σε πολλά κράτη της Ευρώπης και της Ασίας, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αποτέφρωσης, κ. Αντώνη Αλακιώτη.

Όπου και συμφώνησαν να προχωρήσουν στην ίδρυση εταιρείας στην Ελλάδα, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή αποτεφρωτηρίων  στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο της Κρήτης

Στο εταιρικό σχήμα, πιθανόν να συμμετέχουν αναπτυξιακές εταιρείες μεγάλων δήμων, καθώς και κατασκευαστικές εταιρείες.

Για την Αττική, το πρώτο αποτεφρωτήριο πρόκειται να κατασκευαστεί εντός βιομηχανικής ζώνης, κοντά στην πόλη της Αθήνας. Τέλος, ενημερωτικά σας παραθέτουμε το άρθρο 133, όπως ψηφίστηκε:

Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών
1.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3448/2006, αντικαθίσταται ως εξής: «Η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται:

α).σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους.

Ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, σε συνδέσμους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς τους και

β).σε ιδιώτες, μετά από λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011.».

2.Η παράγραφος 6 του άρθρου 35 του ν.3448/2006, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.»

Η Θέση της Εκκλησίας για την καύση των νεκρών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 9 5 9

Πρωτ. 5055
ριθμ. Διεκπ. 2415 
θήνσι 29 κτωβρίου 2014

Πρς
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τ
ς κκλησας τς λλδος
Ες τάς δρας των

Διαρκς ερ Σνοδος, μέ φορμ τό νέο νομοθετικό καθεστώς γιά τήν ποτέφρωση νεκρν, σύμφωνα μέ τά ρθρα 48 καί 49 το Νόμου 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 156/1-8-2014, τ. Α΄), κατά τήν Συνεδρα Ατς τς 14ης μηνς κτωβρίου .., πελφθη κα το ζητματος τοτου κα πεφάσισε νά σς νημερώσει περί τν κανονικν συνεπειν πό τήν ποτέφρωση το σώματος.

Μέ τά ρθρα 48 καί 49 το Νόμου 4277/2014 νομοθέτης δέν λαμβάνει π’ ψιν τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις το νεκρο. άν θανών δέν εχε κφρασθε ν ζω περί τς μετά θάνατον πιθυμίας ταφς ποτεφρώσεως το σώματός του, ποτέφρωση δύναται νά λάβει χώρα μέ μόνη τή δήλωση τος συζύγου «συντρόφου», μετά τος ποίου/ας χει συνάψει «σύμφωνο συμβίωσης», τή δήλωση τν συγγενν πρώτου δευτέρου βαθμο

Τοτο, κύημα το συγχρόνου μηδενιστικο τρόπου ζως καί τς τάσεως πρός ποθρησκευτικοποίηση κάθε πτυχς καί κφάνσεως τς ζως το νθρώπου, ποτελε κ προοιμίου καταστρατήγηση τν θρησκευτικν πεποιθήσεων το κεκοιμημένου μέλους τς κκλησίας, λλειψη σεβασμο καί φροντίδος πρός τό νθρώπινο σμα. 

κκλησία δέν δέχεται γιά τά μέλη Της τήν ποτέφρωση το σώματος, διότι τοτο εναι ναός το γίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. 6, 19), στοιχεο τς ποστάσεως το κατ’ εκόνα καί καθ’ μοίωσιν Θεο πλασθέντος νθρώπου (Γεν. 1, 24), καί περιβάλλει ατό μέ σεβασμό καί τιμή ς κφραση γάπης πρός τό κεκοιμημένο μέλος Της καί ς κδήλωση πίστεως στήν κοινή πάντων νάσταση. 

Κατόπιν τούτου, Διαρκής ερά Σύνοδος πεφάσισε νά νημερώσει, στό πλαίσιο τς γρύπνου ποιμαντικς φροντίδος Της, τό εσεβές Ατς πλήρωμα, κληρικούς καί λαϊκούς, γιά τίς κόλουθες κανονικές συνέπειες τς ποτεφρώσεως το σώματος: 

- ποτέφρωση το σώματος δέν εναι σύμφωνη πρός τήν πράξη καί παράδοση τς κκλησίας γιά θεολογικούς, κανονικούς καί νθρωπολογικούς λόγους.

-Πρός ποφυγήν οασδήποτε θεολογικς, κανονικς καί νθρωπολογικς κτροπς, παραίτητος εναι σεβασμός τν θρησκευτικν πεποιθήσεων καί διακρίβωση τς οκείας βουλήσεως το κεκοιμημένου καί χι βούληση δήλωση τν οκείων του. 

-κενος ποος ποδεδειγμένως οκειοθελς δήλωσε τήν πιθυμία περί καύσεως το σώματός του, δηλώνει τήν ατονόμησή του καί ς κ τούτου δέν τελεται Νεκρώσιμος κολουθία καί ερό Μνημόσυνο πέρ ατο

Παρά τατα, παφίεται στήν ποιμαντική σύνεση καί τήν διακριτική εχέρεια το οκείου Μητροπολίτου τέλεση πλς Τρισαγίου.

π δ τοτοις, κατασπαζμενοι τν μετραν Σεβασμιτητα ν Κυρίῳ, διατελομεν μετ' γπης.

θηνν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρεδρος
Σταγν καί Μετεώρων Σεραφείμ
Περιστερίου Χρυσόστομος
Κεφαλληνίας Σπυρίδων
Καλαβρύτων καί Αγιαλείας μβρόσιος
Τρίκκης καί Σταγν λέξιος
Καρπενησίου Νικόλαος
Λήμνου καί γίου Εστρατίου ερόθεος
Γουμενίσσης, ξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
Διδυμοτείχου, ρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανς καί Κονίτσης νδρέας
Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
ρχιγραμματεύς
Μεθώνης Κλήμης

Δημοσίευση σχολίου