22 Ιουλίου, 2017

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 5G ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Τις δυνατότητες δημιουργίας μίας ψηφιακής ενιαίας αγοράς με ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων συζήτησαν χθες στο Ταλίν, οι υπουργοί Ανταγωνιστικότητας και Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παράλληλα υπέγραψαν και μία διακήρυξη για το 5G.

Μία τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε, για παράδειγμα, ότι ένας αρχιτέκτονας δε θα χρειαζόταν να υποβάλει αίτηση για άδεια εργασίας για να σχεδιάσει ένα σπίτι σε άλλο κράτος-μέλος.

Τα δεδομένα που έχουν ήδη υποβληθεί σε ένα κράτος και επαληθεύονται από τις αρχές θα μπορούσαν να διατεθούν ψηφιακά στην αρμόδια αρχή άλλης χώρας, η οποία θα μπορούσε αμέσως να προσδιορίσει ποια προσόντα και δικαιώματα έχει ένας πολίτης – επαγγελματίας.

«Οι ψηφιακές λύσεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά στις χώρες καταγωγής μας, για παράδειγμα για να επικοινωνήσουμε με δημόσιες αρχές, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και σε άλλες χώρες.

Έχω καλέσει τους συναδέλφους μου να σκεφτούν πώς να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών στην ενιαία αγορά για πολίτες και επιχειρήσεις» δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Υποδομών της Εσθονίας Kadri Simson και πρόσθεσε:

«Η τόνωση της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία στο σύνολό της, υποστηρίζει τη δημιουργία και επέκταση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές σε πιο προσιτές τιμές.»

Ο βασικός στόχος των υπουργών Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ είναι σε πρώτη φάση να εντοπιστούν τα εμπόδια που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων. Επιπλέον οι 28 Υπουργοί, υπέγραψαν και κοινή δήλωση για εισαγωγή των δικτύων δεδομένων 5η γενιάς (5G) για την Ευρώπη.

Η δήλωση προθέσεων επιδιώκει να καθιερώσει μια κοινή βάση για τα μελλοντικά πρότυπα 5G και να επιβεβαιώσει την προθυμία των κρατών μελών να δημιουργήσουν στην Ευρώπη μια ηγετική αγορά για το 5G. Μέχρι το 2020, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν 26 δισ. συνδεδεμένες συσκευές και το 70% των ανθρώπων θα κατέχουν ένα smartphone.

Το 5G θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των βιομηχανιών ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ για τις μελλοντικές, σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες και καινοτόμες εφαρμογές, όπως τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, τα έξυπνα σπίτια και οι κινητές υπηρεσίες υγείας.

Η δήλωση των 28 καταγράφει τα βήματα που θα λάβουν τα κράτη μέλη για να ενθαρρύνουν την ταχεία ανάπτυξη 5G και συναφών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη.

Τονίζει επίσης την ανάγκη να δημιουργηθούν οι σωστές προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του 5G (π.χ. τη διαθεσιμότητα του ραδιοφάσματος και ο συντονισμός διασυνοριακών συχνοτήτων).


Δημοσίευση σχολίου