29 Ιουνίου, 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

Στο Βελιγράδι πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Alexey Miller, Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης της Gazprom και του Aleksandar Vucic, Προέδρου της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Τα δύο μέρη την εκτίμηση τους για τις διμερείς σχέσεις επισημαίνοντας τη συνεχή ανάπτυξη εταιρικής σχέσης σε διάφορους τομείς.

Συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αερίου, ενώ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η αυξανόμενη ζήτηση για ρωσικό φυσικό αέριο στη Σερβία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Gazprom προς τη χώρα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 26 Ιουνίου 2017, αυξήθηκαν κατά 47,7% έναντι της ίδιας περιόδου του 2016.

Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ζήτησης φυσικού αερίου, τα μέρη συζήτησαν τις αναπτυξιακές προοπτικές για τις ικανότητες μετάδοσης αερίου της Σερβίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Alexey Miller και ο Aleksandar Antic, Υπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Σερβίας, υπέγραψαν χάρτη πορείας.

Το έγγραφο προβλέπει μια σειρά μέτρων για την εφαρμογή ενός σχεδίου που αποσκοπεί στην επέκταση του σερβικού συστήματος μεταφοράς αερίου.

Δημοσίευση σχολίου