23 Απριλίου, 2017

ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 

Στη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς προχωρεί η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής εναντίον της διαφθοράς που ετοίμασε το υπουργείο Δικαιοσύνης και παρουσιάστηκε προχθες.

Η εθνική στρατηγική τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 22 Μαΐου και στόχος είναι να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2017. Για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής έχει ετοιμαστεί μελέτη από την πρόεδρο της Διεθνούς Διαφάνειας – Κύπρος, Μαρία Καπαρδή, και διεξάγεται διαβούλευση όσον αφορά τις αρμοδιότητές της.

Παρουσιάζοντας την εθνική στρατηγική κατά της διαφθοράς, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ιωνάς Νικολάου, ανέφερε ότι σήμερα το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο διακρίνεται από πολυνομία, συγκεκριμένα ρυθμίζεται σε 24 νομοθεσίες, με αποτέλεσμα η εφαρμογή να καθίσταται δύσκολη, γι’ αυτό και εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ενιαίας νομοθεσίας.

Επίσης, το μέγεθος της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα καταγράφεται ανάλογα με τον βαθμό αντίληψης των εμπειρογνωμόνων και διεθνών οργανισμών, σε εκθέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας. Ειδικότερα το 2016, η Κύπρος υποβιβάζεται και κατατάσσεται στην 47η θέση ανάμεσα σε 176 χώρες παγκοσμίως και στην 22η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα της διαφθοράς, είπε, συνιστά διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο αποκαλύπτεται και διώκεται συστηματικά από το 2013 και συγκεκριμένα μετά την κατάρρευση της εθνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, το μέγεθος του προβλήματος που αποκαλύφθηκε, η σήψη και η διαφθορά σε πολιτικό, θεσμικό και τραπεζικό επίπεδο, οι πράξεις και παραλείψεις θεσμικών οργάνων και οι συνέπειες που επέφερε στην κυπριακή κοινωνία, αύξησαν τον βαθμό αντίληψης της διαφθοράς. Η συγκάλυψη και η απόκρυψη του προβλήματος δεν συμβαδίζει με την απαίτηση για χρηστή διαχείριση, λογοδοσία και καταλογισμό της πολιτικής ευθύνης.

Δημοσίευση σχολίου